Paziņojums par zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A lokālplānojuma apstiprināšanu

Īstenojams no 10.07.2018.

25.04.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1103 “Par zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 25.04.2018. saistošie noteikumi Nr. 34 “Zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .
Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Lēmums 1103
Saistošie noteikumi Nr.34
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte
Teritorijas esošā izmantošana – karte
Ielu šķērsprofili
Paskaidrojuma raksts
Pielikumi
Publiskās apspriešanas pārskats

 

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
1313 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts