Paziņojums par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums un SIVN publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 19.12.2018. lēmumu Nr.1890 “Par zemesgabalu Maskavas ielā (kadastra Nr.01001250221, kadastra Nr.01001250267) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:

SIA “prX”, Tērbatas ielā 39-6, Rīgā, LV-1011, tālrunis 29626362.

SIVN: Valdis Felsbergs, M.Sc.Env., tālrunis 29277744.

Pasūtītājs:

SIA “Marno J”, Lomonosova ielā 6, Rīgā, LV-1003.

Publiskā apspriešana norisināsies no 14.01.2019. līdz 13.02.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 28.01.2019. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas un SIVN materiāliem līdz 13.02.2019. var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2673;
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

 

Viedokli un priekšlikumus līdz 13.02.2019. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2673.

Rakstiski priekšlikumi līdz 13.02.2019. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Priekšlikumus par Vides pārskatu sūtīt Valdim Felsbergam, e-pasts valdis@felsbergs.lv, tālrunis 29277744.

0 Patīk
1136 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts