Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Anglikāņu ielā 5

2018.gada 19.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1887 “Par zemesgabala Anglikāņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO RVC teritorijā esošā zemesgabala Anglikāņu ielā 5 un tā apbūves perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radītu priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un RVC saglabāšanas un aizsardzības statusam, lai nodrošinātu racionālu un ilglaicīgu attīstību atbilstoši Rīgas vēsturiskajam centram raksturīgajai jauktas centra apbūves izmantošanai un esošā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšanu.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Irīna Makarova

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”

 

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža
0 Patīk
953 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts