Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Būvvaldes 02.08.2007. administratīvo aktu Nr.2-DA-07-3616-ap un Rīgas pilsētas Būvvaldes 24.09.2007. vēstuli Nr.2-DA-07-4343-ap, Ļubova Bakušina, adrese: Rīgā, Kupravas ielā 41-48, tālrunis 67134355 nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja”, Rīgā, Maskavas ielā b/n, zemes gabala kadastra Nr.0100 072 2184.

Būvniecības ieceres projektētājs: SIA „SINUSS”, reģ.Nr.LV40003054221, Rīgā, Skolas ielā 21, tālrunis:7277487.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās, Rīgā, Daugavpils ielā 31, laikā no 22.10.2007. līdz 20.11.2007. darba dienās darba laikā.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā (līdz 20.11.2007.) Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā, Daugavpils ielā 31, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālrunis 67105457.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 31.10.2007. Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā,  Daugavpils ielā 31 plkst.14:00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas Būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domē Rātslaukumā 1, tālrunis 8000 800.

Publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāre – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Attīstības plānu vadības nodaļas projektu vadītāja Solvita Kalvīte, tālrunis 67105457.

Aptaujas lapa

Atrašanās vieta kartē

 

0 Patīk
1054 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts