Pilsētas attīstības departaments uzlabo būvniecības pieteikumu kārtību

Lai samazinātu būvniecības pieteikuma izskatīšanai nepieciešamo laiku Rīgas pilsētas būvvalde ir izstrādājusi veidlapu „Būvniecības ieceres pamatziņas”.

Līdz š.g. 15.jūnijam ir noteikts pārejas periods, kad tiks pieņemti būvniecības pieteikumi gan pēc jaunās kārtības un veidlapām, gan vēl pēc vecās būvniecības ieceres pieteikuma veidlapas. Pirmie 10 iesniedzēji, kuri precīzi sagatavos dokumentus atbilstoši jaunajai kārtībai, dāvanā saņems tipogrāfiski iespiestos Rīgas attīstības plāna dokumentus.

Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas būvvaldes uzdevums ir pārraudzīt būvniecības ieceres atbilstību spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un likumiem. Lai vienkāršotu ceļu līdz būvatļaujas saņemšanai, Būvvalde pilnveido iesniegumu izskatīšanas procedūras. To var veicināt skaidri sagatavojot ieceres izklāstu, cenšoties izslēgt iespēju, ka iecere iesnieguma nepilnību dēļ tiek noraidīta. Šādā nolūkā tiek ieviesta veidlapa „Būvniecības ieceres pamatziņas”, kas jāaizpilda un jāiesniedz kopā ar būvniecības ieceri un citiem tai pievienotajiem dokumentiem.

Veidlapas aizpildīšana prasa speciālas zināšanas, tādēļ tās sagatavošanu nepieciešams veikt sertificētam arhitektam. Prasītie dati saistīti ar būvvietas īpatnībām un izriet no attiecīgu normatīvu konkrētu punktu prasībām, kas sertificētam arhitektam ir jāpārzina darbojoties arhitektūras praksē. Iesniedzot būves pamatziņas jaunajā veidlapā, būvniecības ieceres iesniedzējs varēs maksimāli precīzi formulēt savas vajadzības, tādējādi veicinot sava iesnieguma ātrāku izskatīšanu Būvvaldē. Līdz ar jaunās veidlapas ieviešanu iesniedzējam būs skaidras pieļautās neatbilstības gadījumos, kad Būvvalde būvniecības ieceri noraidīs, jo jaunajā veidlapā izvirzītās prasības nodrošina objektīvu vērtējumu. Būvvalde cer, ka jaunā kārtība samazinās katra iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo laiku un atkārtotai izskatīšanai iesniegto būvniecības ieceru skaitu.

Visi būvniecības pieteicēji pārejas periodā aicināti sniegt savus komentārus un priekšlikumus par jaunievedumu. Rīgas pilsētas būvvalde apkopos saņemto informāciju un ieteikumus, nepieciešamības gadījumā izstrādājot veidlapas papildinājumus un izveidojot jaunās veidlapas gala versiju.

 

Informācija, kā aizpildīt veidlapu

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: 67012916, 67037924
marija.abeltina@riga.lv
dace.kirke@riga.lv

0 Patīk
1401 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts