Multimodālā sabiedriskā transporta mezgla izveide Torņakalna apkaimē

Mērķis

Multimodāla sabiedriskā transporta mezgla (MMTM) izveide, stimulējot integrāciju un savstarpējo savienojamību starp transporta tīkliem un teritorijām, un palielinot ekonomisko veselību.

MMTM projekta realizācija ļaus samazināt transporta plūsmas uz Rīgas pilsētas centru, samazinot satiksmes sastrēgumu veidošanās riskus, kā arī samazinot siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomu Rīgas centrā.

 

Apraksts

Multimodāla transporta mezgla izbūve paredzēta Torņakalna degradētajā teritorijā, kas atrodas starp Vienības gatvi un dzelzceļa līnijas Rīga – Jelgava klātni, kur rietumu daļā to ierobežos Vilkaines iela, bet austrumu daļā perspektīvais Vienības gatves un Raņķa dambja savienojums.

 

Torņakalna teritorijas attīstības aktualitāte saistīta arī ar tās attīstības potenciālu kontekstā ar Latvijas Universitātes teritorijas attīstības perspektīvu līdz 2023. gadam Torņakalnā izveidot akadēmisko centru jeb augstskolas pilsētiņu ar piecām ēkām un visu nepieciešamo aktīvai studentu dzīvei. Tāpat arī ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas atrašanās vietu, kā arī projekta “Rail Baltica” aktivitātēm, cita starpā paredzot Torņakalna dzelzceļa stacijas pieturas izbūvi.

 

Lai nodrošinātu saskaņotu Torņakalna teritorijas attīstības vadību un realizāciju, ņemot vērā, ka Torņakalna teritorijas attīstībā ir iesaistītas dažādas ieinteresētās puses, kā arī savstarpēji koordinētu MMTM izbūves projekta un projekta “Rail Baltica” ieviešanu, ir izveidota cieša sadarbība ar Satiksmes ministriju, Latvijas Universitāti, Latvijas Dzelzceļu u.c. institūcijām.

 

Kopējo investīciju rezultātā līdz 2022.gadam plānots izbūvēt MMTM  40 000 m2 platībā, kas veicinās efektīvāku sabiedriskā transporta sistēmas izveidi, jo veidos sabiedriskā transporta pārsēšanās centru Daugavas kreisajā krastā, kas varētu apkalpot gan autobusu, gan pilsētas sabiedriskā transporta, gan dzelzceļa pasažieru plūsmas.

 

MMTM izbūvei paredzēts piesaistīt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu  EUR 7 mlj. apmērā Satiksmes ministrijas pārziņā esošā specifiskā atbalsta mērķa 6.1.3. „Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” pasākuma 6.1.3.2. “Multimodālā transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē” ietvaros .

Aktivitātes

integrēta sabiedriskā transporta mezgla infrastruktūras izbūve, ietverot reģionālā sabiedriskā transporta pārsēšanās punkta izveidi, kā arī stāvparka izveidi ;
ielu būvniecība un pārbūve piekļuves nodrošināšanai, ietverot Vienības gatves pārbūvi no Vilkaines ielas līdz Jelgavas ielai, gājēju un velosipēdistu ceļa un tilta izbūvi pāri Kīleveina grāvim Dēļu ielas trasē, tādējādi attīstot savienojumu ar Mūkusalas ielu.

Izpildes termiņi

2015.-2022.gads

Finansējums

Projekta kopējais budžets: EUR 16,4 milj., t.sk. EUR 7,09.milj. Kohēzijas fonds

Būvprojekta izstrāde: EUR 290 000 (Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds)

Kontaktinformācija

Ilona Šmite
Tālrunis: +371 67105542
E-pasts: ilona.smite@riga.lv

Linda Danefelde
Tālrunis: 67012842
E-pasts: linda.danefelde@riga.lv 

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts