Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)


Projekta vispārējais mērķis

Pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstīt integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētās, veidot kvalitatīvu un drošu pilsētvidi un veicināt pilsētas ilgtspēju.

Projekta mērķis Rīgas pilsētai

Pārņemot pieredzi un labo praksi no Eiropas valstu pilsētām, izstrādāt priekšlikumus par Rīgas pilsētas specifikai atbilstošu, uz institucionālo sadarbību balstītu integrētas lietusūdens pārvaldības modeli un izstrādāt Rīgas pilsētai adaptētas lietusūdens pārvaldības metodes un instrumentus. Izstrādāt visām RD institūcijām saistošu rīcības plānu integrētas lietusūdens pārvaldības nodrošināšanai Rīgas pilsētā. Veicināt atvērto lietusūdens krājbaseinu drošu integrēšanu Rīgas pilsētvidē, kas ietver ārvalstu pieredzes izvērtēšanu, kā arī lokālu risinājumu izstrādi, kas estētiski iekļautos pilsētvidē un būtu droši apkārtējiem (piemēram, bērniem).

Problēmas apraksts

Rīgas pilsētā lietusūdens pārvaldības jomā viena no būtiskākajām problēmām ir integrētas un visaptverošas pārvaldības sistēmas neesamība, kā rezultātā Rīgas pilsētas pašvaldībā nav nozīmētas atbildīgās institūcijas par lietusūdens sistēmu stāvokļa un to darbības monitoringu, nav veikta lietusūdens sistēmu inventarizācija, nav vērtēts objektu tehniskais stāvoklis un kapacitāte novadīt lietusūdeņus no apbūves teritorijām. Nav izveidota kontroles sistēma un nav noteikts, kurai pašvaldības iestādei būtu jāveic lietusūdens sistēmu stāvokļa, pieslēgumu/izvades, kā arī sistemātiska lietusūdens piesārņojuma kontrole. Daudzviet infrastruktūra ir kritiskā stāvoklī, papildus pastāv nelegāli pieslēgumi, pa kuriem lietusūdens sistēmās tiek ievadīti neattīrīti notekūdeņi. Lielā Rīgas pilsētas daļā dzīvojamās un sabiedriskās apbūves lietusūdens netiek attīrīts vispār, jo esošās lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas šim nolūkam nav paredzētas. Nenotiek sistemātisks darbs pie lietusūdens pārvaldības jomas attīstībai labvēlīga normatīvā regulējuma izstrādes (vai tā pilnveidošanas) un netiek nodrošināts efektīvs ārējā finansējuma piesaistes process apstākļos, kad jomas sakārtošanai ir pieejami ES finanšu resursi.

Projekta aktivitātes

 • Priekšlikumu izstrāde par Rīgas pilsētas specifikai atbilstošu, integrētu, t.i., uz institucionālo sadarbību balstītu pilna cikla (plānot-īstenot-uzraudzīt-koriģēt) lietusūdens pārvaldības modeļa izveidi, daloties pieredzē un pārņemot labo praksi no Eiropas valstu pilsētām;
 • Visu iesaistīto/potenciāli iesaistāmo institūciju un ieinteresēto/ietekmēto pušu līdzdalības nodrošināšana projekta aktivitātēs un lēmumu pieņemšanā, veidojot projekta vietējo atbalsta grupu;
 • Visām RD institūcijām saistoša rīcības plāna izstrāde integrētas lietusūdens pārvaldības nodrošināšanai;
 • Integrētas lietusūdens pārvaldības metodikas un plānošanas instrumentu dizains un aprobēšana, atbilstoši Rīgas pilsētas specifikai;
 • Pilotteritoriju izvēle, inženiertehniskā un ģeoloģiskā izpēte, lai konstatētu pilotteritoriju problēmas un vajadzības, un izstrādātu priekšlikumus lietusūdens savākšanas un novadīšanas risinājumiem;
 • Nosacījumu izstrāde apbūvei un vides veidošanai, kas būtu iekļaujami RTIAN ar mērķi nodrošināt integrētu lietusūdens pārvaldību;
 • Sabiedrības informēšana un izglītošana ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par integrētas lietusūdens pārvaldības lomu pilsētvides kvalitātes pilnveidošanā un citiem ieguvumiem, t.sk. apmācību organizēšana Latvijas lielākajām pilsētām un novadiem;
 • Pieredzes apmaiņa, starptautiskie un vietējie apmācību semināri Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrām;
 • Projekta administrēšana, publicitātes nodrošināšana, veidojot lokālu projekta interneta vietni RD PAD mājas lapā, u.c. aktivitātes.

Projekta rezultāti

iWater projekta ietvaros ir izstrādātas rekomendācijas par Rīgas pilsētas pašvaldības specifikai piemērotāko lietusūdens pārvaldības modeli, kā arī ir izstrādāts Rīgas pilsētai pielāgots lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instruments (ZIPI), tostarp, arī priekšlikumi par šāda instrumenta turpmāku izmantošanu Rīgas pilsētas attīstības plānošanas procesā.

iWater projekta ietvaros tika veikta padziļināta normatīvā regulējuma analīze, kā arī starptautiskās labās prakses piemēru par lietusūdens pārvaldības organizēšanu tādās Eiropas pilsētās kā Malme (Zviedrija), Kopenhāgena (Dānija) un Berlīne (Vācija) salīdzinājums ar Rīgas pilsētas pašvaldības un Latvijas situāciju. Izvēlētās Eiropas pilsētas pēc to iedzīvotāju skaita, klimata u.c. esošās situācijas parametriem var tikt objektīvi salīdzinātas ar Rīgu.

Projekta ietvaros veikto pētījumu rezultāti pieejami:

 1. Pētījums “Lietusūdens pārvaldības procesu un resursu nodrošinājuma analīze Rīgas pilsētas pašvaldībā un priekšlikumi integrētas lietusūdens pārvaldības ieviešanai”: https://www.sus.lv/petijumi/lietusudens-parvaldibas-procesu-un-resursu-nodrosinajuma-analize-rigas-pilsetas-pasvaldiba
 2. Pētījums “Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta izstrāde un tā pielāgošana izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā”: https://www.sus.lv/petijumi/rigas-pilsetas-specifikai-atblistosa-lietus-notekudenu-parvaldibas-un-planosanas
 3. Pētījums: “Konceptuāla risinājuma izstrāde stāvparku izveidei Rīgas pilsētas pašvaldībā, integrējot ilgtspējīgas lietusūdens novadīšanas sistēmas un aprobējot tās izvēlētā pilotteritorijā”: https://www.sus.lv/petijumi/konceptuala-risinajuma-izstrade-stavparku-izveidei-rigas-pilsetas-pasvaldiba-integrejot

Noslēdzot projekta īstenošanu, 2018.gada aprīļa beigās tika aicināti Latvijas pašvaldību teritorijas plānotāji, augstākās izglītības iestāžu pārstāvji un lietusūdens eksperti no publiskā un privātā sektora piedalīties iWater projekta rezultātu izplatīšanas seminārā un lietusūdens plānošanas radošajā darbnīcā. Plašāka informācija par semināru, tā ietvaros sniegtās prezentācijas par iWater projekta rezultātiem un izdales materiāli pieejami:

https://www.rdpad.lv/projekta-integreta-lietusudens-parvaldiba-iwater-ietvaros-notika-seminars-un-lietusudens-planosanas-radosa-darbnica/

Savukārt, 2018.gada maija sākumā interesenti tikās iWater projekta starptautiskajā noslēguma konferencē ar visu iWater projekta partneru līdzdalību, kas norisinājās Rīgā un Jelgavā. Konferencē tika prezentēti nozīmīgākie iWater projekta rezultāti un tika diskutēts par to turpmāku izmantošanu Baltijas jūras reģiona pilsētās. Plašāka informācija pieejama: https://www.rdpad.lv/nosledzot-projekta-integreta-lietusudens-parvaldiba-iwater-istenosanu-riga-un-jelgava-noorganizeta-starptautiska-iwater-projekta-nosleguma-konference/

Atgādinām, ka iWater projekta rezultāti ir publicēti projekta mājaslapā:

www.integratedstormwater.eu, kur tie būs pieejami vismaz turpmākos 5 gadus pēc projekta noslēguma.

Projektā iesaistītās puses

Projekta īstenošanā ir iesaistīti deviņi partneri – Rīgas pilsētas pašvaldība, Baltijas pilsētu apvienība, Turku pilsētas pašvaldība (Somija), Helsinku pilsētas pašvaldība (Somija), Gavles pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Soderhamnas pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Jelgavas pilsētas pašvaldība (Latvija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija) un Aalto Universitāte (Somija).

Izpildes termiņi

2015.gada 1.decembris līdz 2018.gada 31.augusts.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets ir EUR 2 351 259,93.
Rīgas pilsētai paredzētais Projekta budžets – EUR 323 871,18, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85% no kopējām Projekta izmaksām jeb EUR 275 290,50.

Kontaktinformācija

Agnese Gūtmane, projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” vadītāja
Tālrunis: 67105449
E-pasts: agnese.gutmane@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.