Projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” būvprojekta  „Plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošana Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas Daugavā”  risinājumi tiek skaņoti institūcijās

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) īsteno projektu „Bolderājas pretplūdu pasākumi”, lai jau 2022.gadā no vējuzplūdu radītajiem draudiem tiktu aizsargāti iedzīvotāji Bolderājā – no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai.

Šobrīd Departaments ar projektētājiem aktīvi veic būvprojekta „Plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošana Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas Daugavā” (turpmāk – Būvprojekts) skaņojumus atbildīgajās institūcijās. Būvprojekta risinājumi paredz, ka tiek projektēts aizsargdambis, kas aizsargās iedzīvotājus Bolderājas apkaimē, posmā no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai no vējuzplūdiem, nodrošinās vides pieejamības prasības, kā arī iedzīvotāju piekļūšanu ūdensmalai.

Līdz šī gada beigām ir plānots veikt aizsargdambja būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus un aizsargdambja būvdarbus uzsākt nākamā gada sakumā. Projekta īstenošana plānota līdz 2022.gada vidum.

Projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” mērķis ir novērst vējuzplūdu draudus Bolderājas apkaimē, veicot pretplūdu aizsardzības pasākumus, t.sk., atjaunojot un izbūvējot aizsargdambi un caurtekas-regulatorus.

Projekts tiek īstenots 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 4 524 705,88 EUR apmērā, t.sk. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir piesaistījis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 3 846 000 EUR jeb 85 % no projekta budžeta kopējām izmaksām.

0 Patīk
587 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts