Rīcība nolauzta koka gadījumā

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcija atgādina, ka gadījumos, kad stipra vēja dēļ ir lauzts koks vai tā daļa (izņemot savrupmāju dārzos dekoratīvo koku lūzumus) par šo faktu nepieciešams ziņot arī Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijai (tālrunis 67012976).

Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privātīpašumā esoša zemes gabala, nepieciešams veikt nolūzušā koka vai zara fotofiksāciju un pievienot to iesniegumam, kas jāiesniedz Rīgas pilsētas Būvvaldes Apstādījumu inspekcijai, lai saņemtu atļauju koka novākšanai. Savukārt, ja ir nolūzis liels koka zars, kurš kokam ir radījis ievērojamu rētu, apdraudot tā tālāku pastāvēšanu, nepieciešams rakstīt iesniegumu par iespēju apstādījuma inspekcijas inspektoram apsekot minēto koku un izvērtēt tā stāvokli. Pēc apsekojuma, tiks pieņemts lēmums tālākai rīcībai, lai ielūzušais koks neapdraudētu apkārtējo vidi un cilvēkus. Ja koku būs nepieciešams nozāģēt tiks izsniegta Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja.

Ja koks vai liels zars ir nokritis uz pilsētas zemes īpašnieku vai lietotāju zemes  (daudzdzīvokļu vai mazstāvu māju iekšpagalmos, sabiedrisko ēku tuvumā vai pagalmos) konkrētās teritorijas apsaimniekotājam nepieciešams zvanīt uz Būvvaldes Apstādījumu inspekciju, (tālrunis 67012976)  un iesniegt fotofiksāciju ar iesniegumu Apstādījumu inspekcijai.

Savukārt gadījumos, kad koks ir nogāzies uz pilsētas zemes ielu zaļajās zonā, nepieciešams zvanīt Mājokļu un Vides departamenta Vides pārvaldes speciālistei Ingunai Kublickai, kontakttālrunis 67012969, 29463576 vai Departamenta sekretārei 67012453.

Pamatojoties uz 03.03.2009. Rīgas domes lēmumu Nr. 4790, ir veikta Vides departamenta reorganizācija, tā funkcijas sadalot starp Pilsētas attīstības departamentu, Komunālo departamentu un Rīgas pilsētas būvvaldi. Vides departamenta Apstādījumu inspekcija ir iekļauta Rīgas pilsētas būvvaldes sastāvā. Apstādījumu inspektori pašlaik atrodas Amatu ielā 4, 2 stāvā, 206.kabinetā, nevis vietējās rajonu un priekšpilsētu izpilddirekcijās, kā tas bija iepriekš. Apmeklētāju pieņemšanas laiki ir pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00.

Plašākai informācijai saistībā ar Apstādījumu inspekciju, aicinām zvanīt uz Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centru, kas atrodas Rīgā Amatu ielā 4,tālrunis: 67105800, 67012889

Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

0 Patīk
3013 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts