Rīgā ar ES līdzfinansējuma atbalstu plānots veikt vēsturiskas ķieģeļu ēkas renovāciju

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, uzsācis Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēta projekta „Arhitektoniskā mantojuma saglabāšana sabalansētas pilsētas attīstības nodrošināšanai (Co2ol Bricks)” ieviešanu Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros. Projekta ietvaros līdz š.g. decembrim ir plānots veikt apjomīgu apsekojumu, veicot energoauditu vairākām vēsturiskām ķieģeļu ēkām Rīgā un 2012. gadā uzsākt energoefektivitātes paaugstināšanas darbus vienā vēsturiskā ķieģeļu ēkā Rīgā.

Iesaistoties šajā projektā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments vēlas paaugstināt sabiedrības izpratni un ieinteresētību energoefektivitātes paaugstināšanā un vienlaicīgi veicināt vēsturisku ēku aizsardzību un saglabāšanu. Projekta ietvaros ir plānots veikt vienas Rīgas pašvaldībai piederošas vēsturiskas ķieģeļu ēkas renovāciju, paaugstinot tās energoefektivitāti un vienlaicīgi veicinot šīs ēkas iekļaušanos pilsētvidē. Ēkas renovācijas (energoefektivitātes paaugstināšanas) darbiem šī projekta ietvaros atvēlēti līdzekļi Ls 105 000 apmērā.

Projekta mērķis ir rast tehnoloģiskus risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanai vēsturiskās no ķieģeļiem būvētās ēkās, saglabājot to kultūrvēsturisko vērtību.

Projekts, mūsdienīgas un ilgtspējīgas pilsētas attīstības kontekstā, aptver divas aktuālas darbības jomas – klimata pārmaiņas un ķieģeļu ēku arhitektūra mantojumu. Izaicinājums – šos divus jautājumus risināt tā, lai iegūtais rezultāts vienlaikus atbilstu gan šodienas nepieciešamībai taupīt enerģiju (piemēram, siltumenerģiju), gan sekmētu seno ēku saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Tiks sagatavots arī tūrisma ceļvedis par vēsturiskām ķieģeļu ēkām Rīgas pilsētā, kas būs interesants gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ārvalstu tūristiem.

Bieži vien, risinot energoefektivitātes paaugstināšanas (patērētās enerģijas samazināšanas) jautājumus ēku renovācijā vai rekonstrukcijā tiek aizmirsts par ēku vēsturisko (gan ārējo, gan iekšējo) vērtību. Izvēlētie tehnoloģiskie risinājumi, lai arī nodrošina mazāku enerģijas patēriņu ēkas uzturēšanai, nereti neatgriezeniski degradē ēkas kultūras mantojuma un vēsturisko vērtību, iznīcinot ēku vēsturiskās detaļas, konstrukcijas un tehnoloģiskos risinājumus, kas bieži vien ilgākā laika periodā izrādījušies krietni praktiskāki un dzīvotspējīgāki.

Projekta „Co2ol Bricks” ietvaros, sadarbojoties tajā iesaistītajām organizācijām, paredzēts izstrādāt metodiku vēsturisku ķieģeļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaicīgi saglabājot to kultūrvēsturisko vērtību. Ar izstrādāto metodoloģiju paredzēts iepazīstināt būvniecības nozares speciālistus un ēku īpašniekus.  un metodoloģija būtu izmantojama ķieģeļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbos tajās ēkās, kur būtiska ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā.
Š.g. septembra otrajā pusē, projekta ietvaros, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments plāno organizēt vienas dienas semināru par energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumiem vēsturiskās ēkās. Uz semināru tiks aicināti būvniecības, energoefektivitātes paaugstināšanas un kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības speciālisti, gan no valsts un pašvaldību institūcijām, gan no universitātēm un privātā sektora. Semināra ietvaros paredzēti ziņojumi par minētajām tēmām, kā arī diskusijas darba grupās, lai kopīgi iezīmētu risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu problemātikai vēsturiskās ķieģeļu ēkās.

Rīgas Tehniskās universitātes speciālisti projekta ietvaros paredzējuši sagatavot ieteikumus izglītības programmās par projekta tēmu, kā arī veicināt būvnieku izglītošanu par šādām tēmām.

Projekts „Arhitektoniskā mantojuma saglabāšana sabalansētas pilsētas attīstības nodrošināšanai (Co2ol Bricks)” ar ES līdzfinansējumu 85% apmērā tiek ieviests Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros līdz 2012. gada 31. decembrim.
Projekta kopējais budžets ir Ls 2 902 564,19, no tiem Rīgas pilsētas daļa projekta ietvaros ir Ls 312 558. Projektā iesaistītas 18 organizācijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Polijas un Baltkrievijas.

Papildus informācija par projektu interneta mājas lapā www.co2olbricks.eu.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Detālplānošanas nodaļas
projektu vadītāja sabiedrības līdzdalības jomā
Dace Ķirķe

0 Patīk
1510 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts