Rīgā notiks virkne pasākumu ar Eiropas Savienības atbalstu, kas nodrošinās iedzīvotājus ar informāciju un iespēju iegādāties veselīgu un kvalitatīvu pārtiku, kas audzēta atbilstoši dabas resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības principiem.

Rīgas dome piedalās Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā 4CITIE4DEV „Piekļuve labai, tīrai un taisnīgai pārtikai: pārtikas kopienu pieredze”, un noslēgusi līgumu ar projekta vadošo partneri – Turīnas pilsētas Starptautiskās sadarbības un miera departamentu, par projekta ieviešanu.

Līdz 2012.gada decembrim Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas Savienības atbalstu projekta ietvaros organizēs dažādas aktivitātes:

  • Rīgas Svētku ietvaros „Garšas meistaru iela”;
  • No š.g. septembra līdz novembrim skolu iesaiste (sadarbība ar skolēniem, skolotājiem, skolas ēdnīcām) projektā 4CITIES4DEV;
  • 2012.gada pavasarī plānota ceļojošā izstāde Rīgā.

Rīgas partneri šajā projektā ir Turīna (Itālija), Tūra (Francija) un Bilbao (Spānija), kā arī biedrība „Slow Food International”. Pasākumu ietvaros Rīgas dome cieši sadarbosies ar biedrību „Slow Food” Rīgā, tās kustībā ir iesaistīti vairāk kā 100 000 biedru visā pasaulē un viņu misija ir aizsargāt bioloģisko daudzveidību mūsu ēdiena nodrošinājumā un izplatīt patērētājiem „garšas izglītību”. „Slow Food” rīko izstādes, tirgus un pasākumus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, lai piedāvātu patērētājiem iespēju satikties ar ražotājiem un demonstrētu, kas ir labs, tīrs un taisnīgs ēdiens.

Visu sadarbības pašvaldību galvenā prioritāte projekta ietvaros ir nodrošināt pilsētas iedzīvotājus ar informāciju par veselīgu pārtiku, kā arī radīt iespēju izvēlēties pārtiku, kas ir audzēta videi draudzīgā veidā.

0 Patīk
1260 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts