Sarkano līniju lokālplānojums

2014.gada 4.novembrī, Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1739 – „Par sarkano līniju lokālplānojuma apstiprināšanu”, un Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.124 „Saistošie noteikumi par sarkano līniju detalizēšanu Rīgas pilsētas teritorijā”.

Izstrādātais lokālplānojums un apstiprinātie saistošie noteikumi detalizē Rīgas teritorijas plānojumā 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā ar mēroga noteiktību 1:2000, apstiprinātās sarkanās līnijas atbilstoši mēroga noteiktībai 1:500, ņemot vērā fizisko un juridisko personu, tai skaitā Rīgas domes struktūrvienību iesniegtos priekšlikumus.
Lokālplānojums apstiprināts kā Rīgas domes saistošie noteikumi. Pēc publicēšanas, tā piemērošanu jeb īstenošanu varēs uzsākt atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajām prasībām – aptuveni trīs mēnešu laikā.

1 Patīk
6772 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts