Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti iedzīvotāju forumā kopīgi meklē risinājumus Mūkusalas promenādes attīstībai

Jau piekto gadu norisinājās forums „Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara !”, kurā, kā katru gadu, tikās nevalstisko organizāciju un pašvaldības pārstāvji un aktīvie iedzīvotāji, lai kopīgi risinātu Rīgas iedzīvotājiem aktuālos jautājumus.

Pasākuma sākumā apmeklētāji tika iepazīstināti ar pērn forumā tapušo projektu ideju realizēšanas pieredzi, Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā pētījuma par sabiedrības integrāciju Rīgā rezultātiem, klātesošie informēti par paveikto Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 pasākumu ietvaros, kā arī tika sniegts ieskats par aktivitātēm Rīgā, laikā, kad Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē.

Šā gada foruma radošajā daļā Rīgas pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju pārstāvji un iedzīvotāji diskutēja četrās domdarbnīcās: „Rīga – veselīga pilsēta veselīgai nākotnei”; „Radošie kvartāli un darbīgās apkaimes”; „Drošība Rīgā” un „Mūkusalas ielas promenādes attīstība”, kurā Pilsētas attīstības departamenta speciālisti prezentēja idejas promenādes rekonstrukcijai, lai noskaidrotu rīdzinieku vēlmes un vajadzības, meklējot risinājumus, kas nodrošinātu Daugavas krastmalas pieejamību.

Visi domdarbnīcas dalībnieki tika iepazīstināti ar Mūkusalas ielas vēsturi, Daugavas nozīmi kā Rīgas dabas un apstādījumu telpiskās struktūras vienojošo elementu, kā arī infrastruktūras un nacionālas nozīmes ēkām un objektiem, kas jāņem vērā, attīstot galvaspilsētas publisko ārtelpu. Domdarbnīcas darba grupās tika izvērtēti sabiedrības iesaistes, pārvietošanās, transporta, ūdens piekļuves, kā arī atpūtas un publisko pasākumu risinājumi Mūkusalas promenādei. Domdarbnīcas norisē piedalījās Rīgas domes pārstāvji, dažādu nevalstisko organizāciju, apkaimju biedrību aktīvisti, kā arī Rīgas iedzīvotāji.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis atzīst, ka vērtīgākais ieguvums no foruma bija iespēja strādāt roku rokā ar iedzīvotājiem Daugavas krastmalas pieejamības jautājumu risināšanai. „Tieši iedzīvotāji ir galvenie pilsētas telpas lietotāji, tādēļ departamenta speciālistiem ir svarīgi kopīgi identificēt konkrētas idejas, lai uzlabotu un veidotu jaunu promenādi. Vēlos pateikties iedzīvotājiem par dalību Mūkusalas promenādes attīstības domdarbnīcā! Departaments saņēma daudz dažādus priekšlikumus un idejas, kas tiks izvērtētas un iespēju robežās ņemtas vērā projekta plānošanas un īstenošanas gaitā.”

0 Patīk
1618 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts