Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izstrādās nosacījumus Rīgas pilsēttelpas attīstībai.

Lai veicinātu Rīgas ainavu daudzveidības un individualitātes saglabāšanu pilsētā, kā arī to ilgtspējīgu attīstību Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Departaments) tiks veikts pētījums „Ainavu plāna izstrāde”.

„Līdz šim kompleksa ainavu plānošana Rīgā nav notikusi. Priekšlikumus par atsevišķiem objektiem Rīgas ainavās ir izskatījusi Rīgas pilsētas būvvaldes padome un Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija, taču, lai risinātu ainavu attīstības jautājumus un integrētu tos Rīgas pilsētplānošanas politikā jaunā Rīgas teritorijas plānojuma ietvaros, tiks izvērtēts plašs aspektu loks, kas jāņem vērā, plānojot Rīgas pilsēttelpas attīstību, piemēram, tiesiskais regulējums un arī iedzīvotāju iesniegtie priekšlikumi, kas attiecas uz ainavu attīstību,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis.

Pētījuma ietvaros paredzēts katrai ainavu telpai noteikt galvenos elementus, telpiskās vērtības un pazīmes, kas veido tās tēlu, ietverot gan iedzīvotāju vēlmes, gan ekspertu vērtējumus. Tāpat tiks izstrādāti galvenie uztveršanas priekšnosacījumi katrai ainavu telpai un izstrādāti kritēriji, pēc kuriem izvērtēt ainavas saglabāšanas, atjaunošanas vai pārveidošanas nepieciešamību.

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, paredzēts izstrādāt priekšlikumus apbūves un vides veidošanas prasībām un rīcībai gadījumos, kad ainavu telpas pārklājas, kā arī izveidot Rīgas telpiskās kompozīcijas shēmu un stāvu skaita plānu, noteikt teritorijas, kurās izstrādājams lokālplānojums, detālplānojums vai cits detalizētāks plānošanas dokuments, lai atrisinātu ainavu attīstības jautājumus. Tiks noteiktas arī ainaviski vērtīgās teritorijas, publiski pieejamie skatu punkti un nosacījumi to attīstībai, kā arī citi ar ainavu attīstību saistīti jautājumi.

Kopš 2012.gada Departamentā noris darbs pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP), kura izstrādes koncepcija paredz RTP risinājumus balstīt uz 11 tematiskajiem plānojumiem,tajā skaitā – Ainavu tematiskais plānojums, kura izstrādē par pamatu tiks izmantots pētījums „Ainavu plāna izstrāde”.

Ainavu veidošanās ir uz dažādiem priekšnosacījumiem balstīts process, kas var tikt regulēts ar teritorijas attīstības plānošanas instrumentiem. Ainavu attīstību ietekmē gan nacionālā, gan pilsētas politika, kas nosaka pilsētas vietu un nozīmi, kā arī parāda galvenās sabiedrībā atzītās vērtības. Informāciju par iedzīvotāju attieksmi par Rīgas ainavu attīstību sniedz dažādie līdz šim veiktie pētījumi, kā arī sabiedrības līdzdalības pasākumi.

0 Patīk
1492 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts