Rīgas Metropoles areāls: priekšnoteikums Nacionālā attīstības plāna veiksmīgai realizācijai

Lai aktualizētu Rīgas metropoles areāla nozīmi valsts, Rīgas pašvaldības un Pierīgas pašvaldību dienas kārtībā, aicinām uz pasākumu “Rīgas metropoles areāls: priekšnosacījums Nacionālā attīstības plāna veiksmīgai realizācijai”. Pasākuma mērķis ir uzsākt Rīgas un Pierīgas partnerības veidošanu, atbalstot ideju par Rīgas metropoles areāla stiprināšanu.

Pasākums notiks 29. oktobrī no pl.12:00-15:00, “Hanzas Perons” telpās, Hanzas ielā 16A, Rīgā. Uz pasākumu aicinām Rīgas pašvaldības nozaru departamentus, Pierīgas pašvaldību mērus un attīstības speciālistus, Ministriju pārstāvjus, valsts iestādes, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un plašsaziņas līdzekļus.

Rīgas metropoles areāls (RMA) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definēts kā nacionālā interešu telpa. Telpiskās attīstības perspektīvas viens no mērķiem ir “Stiprināt Latvijas un tās reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu valsts lielāko pilsētu starptautisko lomu”. Lai nodrošinātu Rīgas metropoles areāla vienotu un ilgtspējīgu attīstību, ir jāīsteno koordinēta sadarbība starp vietējām pašvaldībām, plānošanas reģioniem un valsts institūcijām

Seminārā plānotas trīs prezentācijas un divas diskusijas, kuras vadīs sociālantropologs Viesturs Celmiņš. Prezentāciju tēmas būs: Rīgas metropoles areāls Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam, Metropoles loma starptautiskās konkurētspējas veicināšanā, Publiskā sektora sadarbība kā atbalsts biznesa attīstībai Rīgas metropoles areālā.

Prezentācijas pasākumā sniegs Santa Rozenkopfa – “CBRE Baltics” direktore, Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs un Dr. Daunis Auers – “Domnīca Certus” valdes priekšsēdētājs un Latvijas Universitātes asociētais profesors.

Balstoties uz Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Rīgas pilsētas attīstības vīzija ir 2030.gadā būt starptautiski atpazīstamai Ziemeļeiropas metropolei. Tomēr šādu ambiciozu mērķi nav iespējams sasniegt, RMA pašvaldībām nestrādājot kopā, risinot visam areālam nozīmīgus izaicinājumus. Tāpat stratēģija atbalsta vienotas RMA ekonomikas veidošanu, vairojot iedzīvotāju labklājību, kā arī sniedzot būtisku pienesumu visas valsts attīstībai. Priekšnoteikums šo mērķu sasniegšanai ir labāk koordinēta Rīgas-Pierīgas teritoriju attīstība, kā arī sadarbība starp valsti un RMA pašvaldībām stratēģisku projektu ieviešanā. Iekšēji koordinēts un labi funkcionējošs metropoles areāls ir pievilcīgāks gan dzīvošanai, gan uzņēmējdarbības attīstīšanai, tādējādi palielinot kopīgo Rīgas un Pierīgas konkurētspēju arī starptautiskā mērogā.

Pašlaik publiskajā apspriešanā ir nodota Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam 1.redakcija, kurā nav  pilnvērtīgi izvērtēta un risināta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam  ietvertā ideja par RMA starptautisko nozīmīgumu un ietekmi uz visas valsts izaugsmi. Tāpēc kopīgi vēlamies paust viedokli par RMA nozīmi un to, ka valsts līmenī jāvelta lielāka uzmanība un atbalsts RMA attīstītībai un starptautiskās konkurences stiprināšanai.

Reģistrēties semināram iespējams šajā saitē:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg0hUPoW0a1wYmnD4y_Yxj_uCe9zv2lNCtz__U4FFCnvTHFw/viewform

1 Patīk
858 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts