Rīgas pilsētā iegūst datus transporta plūsmu simulācijas modelim

Satiksmes infrastruktūra ir viens no galvenajiem pilsētas dzīvotspēju un konkurētspēju ietekmējošiem elementiem. Plānojot un attīstot transporta infrastruktūru jāņem vērā to, ka tā ir cieši saistīta ar pilsētas teritorijas un apbūves īpatnībām. Būtiski ir ievērot plānošanas pēctecību, kā arī integrēt jaunas tehnoloģijas un zināšanas. Pilnvērtīgai plānošanai būtiska loma ir aktuālās informācijas – datu – iegūšanai, tāpēc projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA) ietvaros tiek veiktas dažādas datu vākšanas aktivitātes.

AS “Transporta un sakaru institūts” oktobra sākumā veiks transporta līdzekļu uzskaiti aptuveni 50 krustojumos. Datus ir paredzēts izmantot transporta plūsmu simulācijas modeļa kalibrēšanai.

Savukārt “Pētījumu centrs SKDS” veic mājsaimniecību aptauju, lai iegūtu datus par iedzīvotāju mobilitātes paradumiem Rīgā un Pierīgā, kuras ietvaros plānots aptaujāt 5000 respondentu.

Rezultāti par mājsaimniecības aptauju un transporta plūsmu apsekošanu provizoriski būs pieejami 2020.gada sākumā.

Līgums par aptaujas veikšanu, iepirkuma procesa rezultātā, ir noslēgts ar AS “Transporta un sakaru institūts”, kas pakalpojumu veic sadarbībā ar “Pētījumu centru SKDS”.

Projekts SUMBA tiek īstenots ar INTERREG programmas finansiālu atbalstu.

Plašāka informācija par projektu pieejama www.sumba.eu  un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā: www.rdpad.lv .

0 Patīk
475 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts