Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcija aicina saudzēt kokus

Lai saudzētu Rīgas pilsētas teritorijā esošos apstādījumus to veģetācijas perioda sākumposmā (plaukšanas laikā), kā arī tajos ligzdojošos putnus, no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam pilsētas administratīvajā teritorijā augošu koku ciršana ir aizliegta. Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcija aicina to ņemt vērā arī Lielās talkas laikā.

Šobrīd, saskaņojot ar Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekciju, iespējams veikt tikai koku un krūmu pavasara kopšanas darbus, kas vizuāli uzlabotu apstādījuma kvalitāti un to ainavisko vērtību” skaidro Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja Aija Anita Baķe.

Lai esošie koki augtu un jaunie koki pēc stādīšanas ieaugtos, aicinām iepazīties ar Apstādījumu inspekcijas sagatavotajiem ieteikumiem veiksmīgākai koku stādīšanai, pārstādīšanai vai ciršanai, pareizai zaru apgriešanai, koka vainaga veidošanai un koka brūču apstrādei. Ar koku kopšanas pamatprincipiem iespējams iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Informatīvie materiāli”.

Rīgas domes saistošie noteikumi paredz, ka koku un publiskajos apstādījumos augošu krūmu ciršanu, pārstādīšanu vai vainagu kopšanu neatkarīgi no koku atrašanās vietas atļauts veikt pēc Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma saņemšanas, zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzības samaksāšanas un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

Gadījumos, kad netiek ievērotas Ministru kabineta noteikumu Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” prasības, Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija lemj par zaudējumu atlīdzības apmēru, kas var būt līdz pat 10 reizēm lielāka nekā koka atjaunošanas vērtība. Liegums cirst kokus laika posmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam neattiecas uz gadījumiem, kad koku ciršana ir nepieciešama avārijas situācijas novēršanai, kā arī ceļu un dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Plašākai informācijai saistībā ar Apstādījumu inspekcijas pārziņā esošajiem jautājumiem, aicinām vērsties pie Apstādījumu inspekcijas speciālistiem Rīgas pilsētas būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Rīgā, Amatu ielā 4 vai zvanīt Apstādījumu inspekcijai pa tālruni: 67012976 vai uz Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: 67105800, 67012889.

Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

1 Patīk
4225 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts