Vakar, š.g. 14. janvārī, Rīgas pilsētas būvvaldes padomes sēdē izskatīja trīs attīstības priekšlikumus, jautājumu par atļauju uzsākt publiskās apspriešanas procedūru, kā arī trīs jautājumus par detālplānojumu izskatīšanu un citus jautājumus.

Rīgas pilsētas būvvaldes padome nolēmusi izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu meta konkursa organizēšanai LU akadēmiskā centra ēku kompleksa jaunbūvei Jelgavas ielā 1. Savukārt attīstības priekšlikumus – pašapkalpošanās auto mazgātuves jaunbūvei Krasta ielā 56 un komerciāla rakstura jaunbūvei Baltinavas ielā – nepieciešams papildināt.

Padome, izvērtējo publiskai apspriešanai sagatavotos un iesniegtos materiālus Tirdzniecības centra ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūvei Andreja Saharova ielā 30, nolēma atļaut uzsākt publiskās apspriešanas procedūru.

Izvērtējot izstrādāto detālplānojuma zemes gabalam Rēznas ielā un tam pieguļošās teritorijas 1. Redakciju, padome nolēma nodot to sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, savukārt detālplānojuma zemes gabalam Rātsupītes ielā 1.redakciju un Klīversalas detālplānojuma 1.redakciju nepieciešams papildināt un iesniegt atkārotai izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldes padomes sēdē.

Pilna informācija par visiem Rīgas pilsētas būvvaldes padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem un sēžu video ieraksti pieejami pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā  „Būvvaldes padomes sēdes”.

Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

0 Patīk
1166 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts