Iedzīvotāji un speciālisti diskutē par Ziemeļu koridoru

Pagājušā nedēļā notika iedzīvotāju, kā arī arhitektu, pilsētplānotāju un inženieru sanāksmes par Ziemeļu transporta koridora 2. posma risinājumiem. Savukārt, šī gada 15.janvārī notiks tikšanās ar vides un ekonomikas speciālistiem.

7.janvārī sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās vairāk kā 130 iedzīvotāji. Tika diskutēts par projekta būtību un ieguvumiem kopumā, ietekmi uz pilsētas satiksmi, par ietekmi uz gaisa kvalitāti, par notekūdeņu kanalaizācijas risinājumiem trases izbūves laikā, kā arī par Upes ielas nākotni, gadījumā ja tiks izvēlēts trases novietojuma 2.variants. Diskusijā lielāko atbalstu guva trešais variants, kur trase virzās pa tuneli zem Mežakapu dienvidu daļas, virszemē pa Bukultu ielu zemes līmenī, bet no Ganību dambja līdz Daugavgrīvas ielai paredzēts augstais tilts pāri Daugavai.

Savukārt arhitektu, pilsētplānotāju un inženieru sanāksmē 8.janvārī piedalījās vairāk kā 40 speciālisti no Satiksmes Ministrijas, Latvijas Arhitektu savienības, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, VAS „Latvijas Dzelzceļš”, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, A/S „Latvijas Tilti” u.c. Diskusijās laikā tika pausts atbalsts gan trases 2., gan 3. novietojuma variantam. Kā argumentus par labu otrajam variantam speciālisti minēja trases efektīvāku iesaisti pilsētas ielu tīklā, jo tikai šis variants paredz savienojumu ar Skanstes ielu, un turklāt mazsvarīgs nav arī viszemāko izmaksu jautājums. Savukārt par labu trešajam variantam runā tā pozitīvāka ietekme uz pilsētvidi un projektējamās trases tuvumā dzīvojošajiem, pateicoties trases novietojumam un laikam atbilstošākiem tehniskajiem risinājumiem, pēc iespējas samazinot estakāžu nepieciešamību. Pirmais variants (visa trase posmā starp Daugavgrīvas ielu un Gustava Zemgala gatvi ievietota tunelī) tika atzīts par tehniski korektu un ar kopumā pozitīvu ietekmi uz pilsētvidi, taču dēļ mazāka krustojumu skaita tam būtu mazāka loma pilsētas satiksmes uzlabošanā, un tas turklāt ir arī visdārgākais variants.

Abu sanāksmju videoieraksti atrodami Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv  (tiešā saite – https://www.rdpad.lv/topicality/deliberative/article.php?id=97921 ).

Visi interesenti līdz 2010. gada 27. janvārim aicināti aktīvi piedalīties ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskajā apspriešanā Ziemeļu transporta koridora 2. posmam – no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei.Iedzīvotāju vērtējumam tiek piedāvāti trīs Ziemeļu transporta koridora 2. posma alternatīvie risinājumi.

Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties:

  • Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 2.stāva vestibilā;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv;
  • Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23 (www.vpvb.gov.lv);
  • Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, Rūpniecības ielā 23.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par IVN darba ziņojumu līdz 27.01.2010. var iesniegt vai sūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV–1045 (tālr.67321173; fakss: 67321049, vpvb@vpvb.gov.lv ), Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, kā arī speciāli šim nolūkam izvietotajā pastkastē Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 2.stāva vestibilā. Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv atrodama arī speciāli izveidotā aptaujas anketa par Ziemeļu koridora 2. posma trases variantiem.

Papildus informācija par visu Ziemeļu transporta koridora projektu – www.ziemelukoridors.lv.

Vairāk informācijas un sabiedrisko apspriešanu vizuālie materiāli pieejami Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1154 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts