Iedzīvotāji aicināti uz sabiedrisko apspriešanu sanāksmēm

Šī gada 6.janvārī plkst. 17:00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par turpmāko teritorijas attīstību starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu. Savukārt, 7.janvārī plkst. 18:00 Rīgas domē, 1. stāvā, Sēžu zālē iedzīvotāji ir aicināti uz sanāksmi par Ziemeļu transporta koridora 2. posma risinājumiem.

Līdz 2010.gada 15.janvārim notiek teritorijas starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Detālplānojuma 1.redakcija apskatāma:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • Rīgas pilsētas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21;
  • detālplānojuma izstrādes teritorijā;
  •  internetā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.01.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Līdz 2010. gada 27. janvārim notiek ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana Ziemeļu transporta koridora 2. posmam – no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei.Iedzīvotāju vērtējumam tiek piedāvāti trīs Ziemeļu transporta koridora 2. posma alternatīvie risinājumi.Sabiedriskās apspriešanas laikā paredzētas arī divas diskusijas ar speciālistiem – 8. janvārī ar arhitektiem, plānotājiem un inženieriem un 15.janvārī – tikšanās ar vides un ekonomikas speciālistiem.

Visi interesenti aicināti iepazīties ar 2.posma sabiedriskās apspriešanas materiāliem:

  • Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 2.stāva vestibilā;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv;
  • Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23 (www.vpvb.gov.lv);
  • Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, Rūpniecības ielā 23.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par IVN darba ziņojumu līdz 27.01.2010. var iesniegt vai sūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV–1045 (tālr.67321173; fakss: 67321049, vpvb@vpvb.gov.lv ), Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, kā arī speciāli šim nolūkam izvietotajā pastkastē Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 2.stāva vestibilā. Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv atrodama arī speciāli izveidotā aptaujas anketa par Ziemeļu koridora 2. posma trases variantiem.

Papildus informācija par visu Ziemeļu transporta koridora projektu – www.ziemelukoridors.lv.

Vairāk informācijas un sabiedrisko apspriešanu vizuālie materiāli pieejami Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

 

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1113 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts