Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu divu sadaļu sabiedriskās apspriešanas pirmais posms

No 23.oktobra līdz 21. novembrim notiek Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto saistošo noteikumu “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” teksta daļas un grafiskās daļas kartes “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” grozījumu sabiedriskās apspriešanas pirmais posms.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments no šī gada 23. oktobra līdz 21. novembrim ir izsludinājis Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” divu sadaļu sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu.

Grozījumu mērķis ir:
1. Izvērtēt, papildināt un precizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdotos Rīgas domes 07.02.2006. saistošos noteikumu Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” teksta daļu.
2. Papildināt un precizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafisko daļu, koriģējot aizsargjoslu izvietojumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot esošo pazemes inženierkomunikāciju izvietojumu un apstiprinātos zemes ierīcības projektus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā sabiedrības intereses un racionālas teritorijas izmantošanas prasības.

Interesenti var iepazīties ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam un Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1, darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00. Sabiedriskās apspriešanas laikā informācija būs pieejama arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapās www.rdpad.lv/rvc un www.riga.lv/rap.

“Teritorijas plānošanas dokumentu regulārā izstrāde ir neatņemama pilsētplānošanas procesa sastāvdaļa. Šobrīd ir mainījušies dažādi normatīvie akti, kā arī ir saņemti institūciju, juridisku un fizisku personu iesniegumi. Tie ir jāizvērtē un jāveic izmaiņas, pamatotas un atbilstošas mūsdienu prasībām”, saka Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieks pilsētas plānošanas jautājumos Gvido Princis.

Sabiedriskās apspriešanas laikā, katru ceturtdienu no pulksten 14.00 līdz 17.00, Rīgas domē Rātsnamā, 1, 3.stāva vestibilā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sniegs konsultācijas un atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar grozījumu izstrādi.

Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvalde apmeklētājus gaidīs arī pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 14.00 līdz 18.00. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050 no 2007.gada 23. oktobra līdz 2007.gada 21. novembrim.

Pēc sabiedriskās apspriešanas pirmā posma noslēguma tiks izstrādāta saistošo noteikumu “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu pirmā redakcija, kā arī teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” ar grozījumiem pirmā redakcija, ar kuru interesenti varēs iepazīties un, ja nepieciešams, sniegt priekšlikumus sabiedriskās apspriešanas otrajā posmā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļa
tālr. 67012916, 67105933
marija.abeltina@riga.lv
dace.kirke@riga.lv

0 Patīk
1196 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts