Skanstes apkaimes svētkos iedzīvotājus aicina iepazīties ar teritorijas attīstības plāniem

Rīt, 27.septembrī, no plkst.17.00 līdz 19.00 Skanstes apkaimes svētku ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties ar Skanstes apkaimes teritorijas attīstības plāniem – Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojumu un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta īstenotā projekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” iecerēm. Vienlaikus apkaimes iedzīvotāji pasākuma laikā aicināti sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem parka labiekārtošanas elementiem, kas nākotnē uzlabotu apkaimes pilsētvides kvalitāti un sniegtu iedzīvotājiem rekreācijas iespējas. Pasākums notiks Rīgā, Grostonas ielā pie Rīgas Hanzas vidusskolas.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors Dzintars Balodis akcentē: “Atbilstoši “Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam” Skanstes apkaime ir ne tikai prioritāri attīstāma teritorija, bet arī teritorija ar augstu attīstības potenciālu. Skanstes teritorijas attīstību iespējams realizēt tikai ar pašvaldības aktīvu līdzdalību, kā rezultātā tagad top Skanstes apkaimes lokālplānojums, kura redakcijai tieši pašlaik norit publiskā apspriešana. Sabiedrības iesaistei un informēšanai, plānojot teritorijas attīstību, ir liela nozīme, jo, tikai kopīgi darot, varam veidot vidi, kas ir iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša, ērta un patīkama.”

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 18.06.2013. lēmumu Nr.6330 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Šo darbu veic SIA „Grupa93”, SIA „Nams” un piesaistītie vides, transporta, inženiertehniskās apgādes, ekonomikas u.c. nozaru eksperti. Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādes laikā tika veiktas korekcijas un papildinājumi tā 1.redakcijas risinājumos, ņemot vērā institūciju sniegtos atzinumus un publiskās apspriešanas laikā saņemtos privātpersonu priekšlikumus un iebildumus. Pašlaik līdz 2017.gada 2.oktobrim norit lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta plānotā projekta „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” mērķis ir revitalizēt degradēto teritoriju. Paredzēts izbūvēt ielas, gājēju ietves un veloceliņus. Līdz 2020.gadam plānots izbūvēt Lapeņu, J. Dikmaņa, J. Krūmiņa, J. Daliņa ielas un ar to saistītās inženiertehniskās komunikācijas, kā arī atklātu lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu (kanālu un dīķi) gar Lapeņu ielu, kā arī veikt pieguļošās teritorijas labiekārtošanu.
Papildus informācija par Skanstes teritorijas lokālplānojumu un „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” projektu pieejama mājaslapā: https://www.rdpad.lv/ .

0 Patīk
1549 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts