No 24.11.2010. līdz 07.12.2010. būvniecības ieceres „Ēku rekonstrukcija par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadības un dispečeru centru” Hospitāļu ielā 55 realizācijas ietvaros tiek organizēta koku ciršanas ieceres sabiedriskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Rīgas pilsētas iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par plānoto koku ciršanu, kas paredzēta Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta būvniecības iecerē, rekonstruējot esošo ēku par  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadības un dispečeru centru un labiekārtojot teritoriju Hospitāļu ielā 55. Lai realizētu ieceri, paredzēts cirst 2 kļavas ø 10 un 45 cm, 13 Kanādas papeles ø 10 – 120 cm,  11 parastās gobas ø 10 – 40 cm, 1 āra bērzu ø 45 cm, 5 ošlapu kļavas ø 20 – 60 cm, 2 parastās vīksnas ø 15 un 35 cm, 1 parasto osi ø 35 cm, 2 parastās zirgkastaņas ø 30 un 40 cm, 2 parastās liepas ø 15 cm un 23 ābeles ø 10 – 35 cm.

Būvniecības iecere paredz savienot projektējamo teritoriju un ēkas ar esošo Rīgas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta teritoriju. Rekonstrukcijas gaitā bijušajai slimnīcas ēkai daļēji plānots izbūvēt otro stāvu un veidot piebūvi. Esošajā apjomā tiks saglabāta Asins pārliešanas stacijas ēka. Nepieciešamās autostāvvietas izvietos teritorijas ziemeļu daļā starp esošo papeļu rindu un Brasas cietuma teritorijas betona žogu.

Iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt plašāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā, Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Būvvaldes interneta mājas lapā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Rīgā, Hospitāļu ielā 55.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas anketas) lūdzam iesniegt līdz 07.12.2010. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā: pirmdienās, ceturtdienās 10.00 – 19.00, otrdienās, trešdienās 9.00 – 16.00,  piektdienās 9.00 – 14.00, jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr.80000800) vai jebkurā Rīgas pilsētas bibliotēkas filiālē. Aptaujas anketas iespējams nosūtīt arī pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Sabiedriskā apspriešana koku ciršanas iecerei tiek rīkota saskaņā ar Rīgas domes 30.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”, kas nosaka, ka Rīgas domes Apstādījumu un saglabāšanas komisija lemj par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai publiskajos apstādījumos pēc koku ciršanas sabiedriskās apspriešanas. Pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Aptaujas anketa
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hospitāļu ielā 55
Sabiedriskās apspriešanas materiāli 1
Sabiedriskās apspriešanas materiāli 2

0 Patīk
1424 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts