Rīgas attīstības izvērtējums – www.sus.lv

Visi interesenti portālā www.sus.lv var iepazīties ar Rīgas domes stratēģisko mērķu sasniegšanas izvērtējumu un iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldības darbu pārskatu. Pārskatā izvērtēta Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Rīgas attīstības programmas ieviešana 2009.gada laikā.

2009.gadā pilsētas attīstību un tās tendences galvenokārt iespaidojusi valsts kopējā nelabvēlīgā ekonomiskā situācija. Notika pilsētas uzdevumu un mērķu pārskatīšana, priekšplānā izvirzot rīcības, kas īpaši nepieciešamas veikt tieši šajos krīzes apstākļos. Arī iedzīvotāji, salīdzinot ar 2007. un 2008.gadu, biežāk minējuši problēmas, kas saistītas ar nodarbinātību, ekonomikas attīstību un nodokļu jautājumu risināšanu. Taču kopumā, līdzīgi kā iepriekšējos gados, pilsētniekus vairāk apmierina nekā neapmierina pašvaldības darbība un pilsētā notiekošie procesi.

Portālā www.sus.lv sadaļā „Stratēģija” pieejamā pārskatā ir analizēta 17 ilgtermiņa mērķu un tiem pakārtoto 112 uzdevumu izpilde – pārskatā redzams, ko Rīgas pašvaldība ir veikusi katra mērķa un uzdevuma ietvaros, kā arī iepazīties ar galvenajiem secinājumiem.

Pārskats top, balstoties uz informāciju, ko sniegušas Rīgas domes iestādes un struktūrvienības, iedzīvotāju aptauju rezultātiem, LR Centrālās statistikas pārvaldes un citu institūciju datiem, tiek lūgts arī ārēju ekspertu viedoklis par mērķu izpildi.

Pārskatu jau trešo gadu sagatavo Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un to apstiprina Rīgas dome.

RD Pilsētas attīstības departamenta
sabiedrisko attiecību vadītāja

Informācija pieejama arī sadaļā “Rīgas pilsētas attīstības plāns

0 Patīk
2739 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts