Iedzīvotāji aicināti aktīvi piedalīties sabiedriskajā apspriešanā

Līdz šī gada 29.novembrim sabiedriskai apspriešanai nodota detālplānojuma 1.redakcija zemes gabalam Mežciema apkaimē – Līduma ielā, Gaiļezera ielā, Hipokrāta ielā un tam piegulošās ūdens teritorijas. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 22.11.2010. plkst. 16.00 Brīvības gatvē 266, zālē (bij. Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā).

Pilsētas attīstības departamentā uz doto brīdi ir saņemti divi rakstiski priekšlikumi par detālplānojuma risinājumiem. Rakstiski priekšlikumi līdz 29.11.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Detālplānojuma teritorija pašlaik ir neapbūvēta. Tā atrodas starp Līduma ielu, Gaiļezera ielu, Hipokrāta ielu un Gaiļezeru, kā arī daļēji ietver ezera ūdens teritoriju. Detālplānojuma teritorijas kopēja platība ir  aptuveni 7,0 ha, tai skaitā 1,3 ha ir meža teritorija. Tās apkārtnē atrodas slimnīca „Gaiļezers”, Latvijas onkoloģiskais centrs un  vairāki tirdzniecības centri.

Detālplānojuma teritorijā paredzēts izvietot gan dzīvojamas ēkas, gan ēkas ar nedzīvojamu funkciju, piemēram, komerciāla rakstura objektus, biroju ēkas, sabiedriskas ēkas, veselības aprūpes iestādes u.c. būves. Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli līdz 29.novembrim būs apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Centrālās bibliotēkas Mežciema filiālbibliotēkā Hipokrāta ielā 29, pie plānojamās teritorijas, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Detālplānojuma ierosinātājs un izstrādātājs ir SIA „Merks”.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedrības līdzdalība”, par Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam – “Rīgas attīstības plāns”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1554 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts