Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālo atbalstu tiks labiekārtotas Rīgas pilsētas degradētās teritorijas Grīziņkalnā un Miera dārzā, pārvēršot tās par iedzīvotājiem un tūristiem pievilcīgu kultūras un atpūtas telpu. Projekta ieviešanu nodrošina Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Rīgas domes Austrumu izpilddirekciju.

Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Uldis Jansons: „Esam gandarīti par veiksmīgu sadarbības turpinājumu, realizējot Eiropas reģionālās attīstības projektus kopā ar Austrumu izpilddirekciju. Šis ir jau trešais kopīgais projekts publiskās ārtelpas sakārtošanas jomā. Ar Eiropas atbalstu jau tiek realizēts Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšanas projekts, kā arī Spīķeru labiekārtošanas projekts. Pakāpeniski mūsu pilsētas ārtelpa kļūst sakoptāka un pievilcīgāka gan rīdziniekiem, gan galvaspilsētas viesiem”.

Projektā plānota Grīziņkalna parka, Ziedoņdārza un Miera parka revitalizācija (darbi ietver gājēju seguma atjaunošanu, atbalsta sienu un kāpņu atjaunošanu, nožogojuma uzstādīšanu, tūrisma norāžu, arhitektūras mazo formu un ietvju apgaismojuma uzstādīšanu, t.sk. inženierkomunikāciju nomaiņu, dārznieka mājas renovāciju, bērnu atpūtas laukuma atjaunošanu, sabiedrisko tualešu izbūvi un teritorijas apzaļumošanu). Projekta laikā paredzēta šādu ielu rekonstrukcija: Pļavas, Zaķu, Lienes (posmā no Avotu līdz Krāsotāju ielai), Sparģeļu, Ž. Lipkes, Jēkabpils (posmā no Daugavpils ielas, Ž. Lipkes ielas virzienā), Kalupes (posmā no Katoļu līdz Daugavpils ielai). Pilnveidojot teritorijas infrastruktūru, plānota Zvaigžņu, Laboratorijas, Vārnu, Alauksta, Lauku, Terēzes, Augšiela, J. Asara, Krāsotāju ielas apgaismojuma rekonstrukcija.

Projekta „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” mērķis ir veikt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju funkcionālo aktivizēšanu, atbilstoši pilsētas integrētās attīstības programmai un saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu. Projekta ieviešana uzsākta 2011. gada 16. jūnijā līdz ar Rīgas domes noslēgto vienošanos ar valsts aģentūru „Valsts reģionālās attīstības aģentūru” par projekta īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5 268 283 lati, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% (4 478 040 lati), savukārt Rīgas domes līdzfinansējums ir 15% (790 243 lati). Projektu plānots pabeigt 2013. gada septembrī.

Vairāk informācijas par projektu: Armands Rabovičs, tālr.: 67105565, mob.: 27898422, armands.rabovics@riga.lv

0 Patīk
1174 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts