Turpinās priekšlikumu iesniegšana Latviešu strēlnieku laukuma attīstībai un detālplānojumam Kleistos, Rātsupītes ielā

No šī gada 27.oktobra līdz 25.novembrim iedzīvotāji aicināti aktīvi izteikt viedokli Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16.novembrī plkst. 18.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Savukārt, 20.novembrī plkst. 10:00 Rātsnama 511.telpā notiks arhitektu un pilsētplānotāju profesionālā diskusija par detālplānojumā piedāvātiem risinājumiem.

Rakstiski priekšlikumi par Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas detālplānojuma pirmo redakciju sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Lai atrastu labāko risinājumu Latviešu strēlnieku laukuma attīstībai, tika izveidota speciālā aptaujas anketa. Iedzīvotāju ērtībai, anketā iekļauti 11 jautājumi ar detālplānojuma izstrādes gaitā speciālistu piedāvātiem atbilžu variantiem un iespēju piedāvāt savus risinājumus. Visi interesenti aicināti atbildēt uz jautājumiem par dažādu laukuma funkciju attīstību, par labiekārtojuma elementiem, kas visvairāk pietrūkst laukumā, par atklātām virszemes autostāvvietām, par kafejnīcu izbūvi Daugavas krastmalā kuģīšu piestātņu rajonā un citiem jautājumiem. Aptauja pieejama visās priekšlikumu iesūtīšanas vietās, kā arī piecu minūšu laikā aizpildāma elektroniski mājas lapā www.rdpad.lv.

Detālplānojuma 1.redakcija līdz 25.11.2009. apskatāma Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 3.stāvā, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Latviešu strēlnieku laukumā, kā arī mājas lapā – www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Plānojuma izstrādes mērķis ir iekļaut teritoriju starp Rātslaukumu un 11.novembra krastmalu Vecrīgas telpiski kompozicionālajā un funkcionālajā struktūrā, atrisinot telpisko konfliktu starp viduslaiku un Otrā pasaules kara rezultātā izveidotajām apbūves struktūrām, izvērtējot Latviešu strēlnieku laukuma iespējamo tālāko attīstību zaudētā pilsētvides rakstura atgūšanai.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā šobrīd ir saņemtas 20 atsauksmes. Iedzīvotāju izteiktie viedokļi dalās par to, kas būtu darāms, lai atdzīvinātu Latviešu strēlnieku laukumu un padarītu to pievilcīgu kā svētkos, tā arī ikdienā, taču vairākās anketās izskan aicinājums nojaukt Okupācijas muzeju, kā jauni svarīgi labiekārtojuma elementi tiek minēti zaļie stādījumi un puķudobes, tiek izteikti arī citi priekšlikumi.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “NAMS”.

Līdz šī gada 9.novembrim norisinās detālplānojuma izstrāde Kleistos, Rātsupītes ielā. Šajā teritorijā paredzēts veidot komplekso mazstāvu dzīvojamu apbūvi. Detālplānojuma izstrādātājs SIA „STATS PROJEKTS”. Rakstiskus priekšlikumus līdz 09.11.2009. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra 1.stāvā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105800.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam ar grozījumiem, teritorijas plānotā,  atļautā izmantošana ir „Jaukta apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija”, kur primārā izmantošana ir daudzdzīvokļu māju, komerciāla rakstura objektu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā šobrīd nav saņemti iedzīvotāju priekšlikumi šī detālplānojuma izstrādei.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”, par Rīgas Teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam ar grozījumiem – sadaļā „Rīgas attīstības plāns”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1224 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts