Uzsāks lokālplānojuma izstrādi Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā

Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.744 par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu sešiem zemesgabaliem – Mednieku ielā 7, Mednieku ielā bez adreses, Dainas ielā 8, Skolas ielā 32, Tallinas ielā 6 un Tallinas ielā 10.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu visi zemes gabali atrodas publiskās apbūves teritorijā, un atsevišķiem zemes gabaliem ir noteikta konkrēta izmantošana – Mednieku iela 7 un Mednieku iela bez adreses atrodas ārstniecības iestāžu teritorijā, Dainas iela 8, Tallinas iela 6 un Tallinas iela 10 atrodas izglītības iestāžu teritorijā.

Rīgas dome jau iepriekš ir pieņēmusi lēmumus par Mednieku ielas 7, Mednieku ielas bez adreses, Dainas ielas 8, Tallinas ielas 6 un Tallinas ielas 10 zemesgabalu izslēgšanu no pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksta.

Lokālplānojuma mērķis ir atbilstoši 2013.gada 30.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, noteikt zemesgabalos tādu atļauto izmantošanu, kas ietvertu plašākas un daudzpusīgākas izmantošanas iespējas, ņemot vērā novietojumu, esošo apbūvi, kā arī publiskās infrastruktūras nodrošinājumu.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vadošā Rīgas pašvaldības iestāde teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un to grozījumu izstrādes un kontroles nozarē, kas nodrošina stabilu pilsētas attīstību un efektīvu pārvaldību Rīgā.

0 Patīk
3087 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts