Uzsākta elektropārvades tīklu savienojuma pārveides apspriešana

Līdz šī gada 19.aprīlimvisi interesenti var iesniegt savus priekšlikumus par  elektropārvades tīklu savienojuma paredzēto pārveidi posmā Tume – Rīga. Priekšlikumus var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Rīgā notiks 11. aprīlī plkst. 18.00 Pārdaugavas izpilddirekcijā, konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46.

Lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus mežu zonas zaudējumus un mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām teritorijām un īpašumiem, elektropārvades līnijas posma Tume -Rīga jauno 330 kV pastiprinājuma līniju paredzēts izbūvēt pa jau esošo 110 kV līniju trasi, šķērsojot Ķemeru nacionālo parku. Rekonstrukcijas gaitā paredzēts paaugstināt elektropārvades līnijas balstus, izvietot tos retāk un uz viena elektropārvades līnijas balsta izvietot dažāda sprieguma vadus. Ja šī alternatīva objektīvu iebildumu gadījumā izrādīsies nepiemērota, tiks rekonstruēta esošā 110 kV līnija, nomainot balstus un vadus, un izbūvēta jauna 330 kV elektropārvades līnija. Elektropārvades līnijas kopējais posma garums atkarībā no izvēlētā varianta ir 87 – 96 km.
Papildu informācija par elektropārvades tīklu savienojuma paredzēto pārveidi posmā Tume – Rīga:

  • AS „Latvenergo” interneta mājaslapā www.latvenergo.lv ;
  • Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājaslapa www.vpvb.gov.lv ;
  • Rīgā – Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46.

Informācija par paredzēto darbību:

Elektropārvades tīklu savienojuma paredzēto pārveides ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvenergo”.
Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedrības līdzdalība”. Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam var iepazīties www.rdpad.lv/rpap .

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1244 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts