Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvenergo”

Paredzētās darbības vieta: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posms Tume – Rīga.

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Tukuma novads (Tumes, Slampes, Degoles, Džūkstes pagasti), Engures novads (Smārdes pagasts), Babītes novads (Salas un Babītes pagasti), Dobeles novads (Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Valgundes pagasts, Kalnciems), Mārupes novads, Rīga.

Paredzētās darbības nosaukums: „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve”. Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu Nr. 70 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 2011. gada 1. martā, pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. punktu.

Paredzētās darbības apraksts: lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus mežu zonas zaudējumus un mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām teritorijām un īpašumiem, elektropārvades līnijas posma Tume -Rīga jauno 330 kV pastiprinājuma līniju paredzēts izbūvēt pa jau esošo 110 kV līniju trasi, šķērsojot Ķemeru nacionālo parku. Rekonstrukcijas gaitā paredzēts paaugstināt elektropārvades līnijas balstus, izvietot tos retāk un uz viena elektropārvades līnijas balsta izvietot dažāda sprieguma vadus. Ja šī alternatīva objektīvu iebildumu gadījumā izrādīsies nepiemērota, tiks rekonstruēta esošā 110 kV līnija, nomainot balstus un vadus, un izbūvēta jauna 330 kV elektropārvades līnija. Elektropārvades līnijas kopējais posma garums atkarībā no izvēlētā varianta ir 87 – 96 km.

Informācija: interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:

 • AS „Latvenergo” interneta mājaslapā www.latvenergo.lv;
 • Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājaslapa www.vpvb.gov.lv;
 • attiecīgajās pašvaldībās un pagastu administrācijās.

Priekšlikumus var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23,

Rīgā, LV-1045; kontakttālrunis 67321173 līdz 19.04.2011.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:

 • Rīgā, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46,
 • 11. aprīlī plkst. 18.00;
 • Mārupes novadā, Skultē, Skultes ielā 25, Skultes sākumskolas zālē, 12. aprīlī plkst. 17:30;
 • Jelgavas novadā, Kalnciema pagastā, Kalnciemā, Jelgavas ielā 15, Kalnciema Kultūras namā,
 • 13. aprīlī plkst. 14.30;
 • Tukuma novadā, Tukumā, Talsu ielā 4, novada domes Vitrāžu zālē, 13. aprīlī plkst. 18.00;
 • Babītes novadā, Babītes pagastā, Piņķos, Centra ielā 4, novada pašvaldības telpās, 14.aprīlī plkst. 17.30;
 • Engures novadā, Smārdes pagastā, Smārdē, „Pagastmājā”, 18. aprīlī plkst. 17.00;
 • Dobeles novadā, Jaunbērzes pagastā, Jaunbērzē, Ceriņu ielā 2, kultūras nama zālē,

19. aprīlī plkst. 18.00.

 

Papildus informācija un materiāli:

Paziņojums par AS „Latvenergo” projekta „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3.posma Tume – Rīga 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. (www.vpvb.gov.lv)

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (www.latvenergo.lv)

0 Patīk
1227 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts