Uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Ulbrokas ielu, Biķernieku ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu

Rīgas Dome ir pieņēmusi lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Dreiliņos Ulbrokas ielā 38 un tai piegulošai teritorijai pie projektētās Dzelzavas ielas.

Lokālplānojuma mērķis ir mainīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto teritorijas atļauto izmantošanu no Centra apbūves teritorijas uz tādu izmantošanu, kurā, atbilstoši 2013.gada 30.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, būtu pieļaujama vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve. Lokālplānojuma ierosinātājs – zemes gabala īpašnieki SIA „DUL Investments” un SIA  „Pamati XXI”, vēlas attīstīt vieglās rūpniecības ražošanas (elektronikas) uzņēmumu un ar to saistītu noliktavu kompleksu.

Priekšlikums atbilst pilsētas attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm par Rīgu kā kompaktu pilsētu, neveidojot intensīvi apbūvētus jaunus centrus ārpus dzelzceļa loka. Izstrādājot lokālplānojumu, tiks radīti priekšnoteikumi uzņēmējdarbības attīstībai teritorijā, kas jau vēsturiski ir izveidojusies kā noliktavu un ražošanas zona.

Lokālplānojuma darba uzdevumā ir noteikta funkcionālās izpētes teritorija (viss kvartāls starp Ulbrokas ielu, Biķernieku ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu) un mērķis, konkrēto zemes gabalu Ulbrokas ielā 38, attīstību plānot kontekstā ar piegulošo zemes gabalu turpmākām attīstības iespējām.

Lokālplānojuma teritorijas platība ir ~ 9 ha.
Funkcionālās izpētes teritorijas platība ir ~ 92,40 ha.

Papildus informācijai:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vadošā Rīgas pašvaldības iestāde teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un to grozījumu izstrādes un kontroles nozarē, kas nodrošina stabilu pilsētas attīstību un efektīvu pārvaldību Rīgā.

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža

0 Patīk
1572 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts