Uzsākta sabiedriskā apspriešana par  Rīgas teritorijas plānojuma ielu sarkanajām līnijām

No šodienas līdz 2010.gada 22.oktobrim Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodod sabiedriskajai apspriešanai pirmo redakciju Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumiem daļā „Sarkanās līnijas”. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 14.10.2010. plkst. 18:00 Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Ar Rīgas teritorijas plānošanas dokumentiem un saņemto priekšlikumu apkopojumu līdz 22.oktobrim varēs iepazīties Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1, darba dienās darba laikā, kā arī Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Rīgas attīstības plāns” – www.rdpad.lv/rpap .

Rakstiskus priekšlikumus līdz 22.oktobrim var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Jautājumos, kas ir saistīti ar grozījumu izstrādi apmeklētāji tiek gaidīti pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67105816. Konsultācijas pa tālruni 67012852 darba dienās darba laikā.

Grozījumi Teritorijas plānojumā izstrādāti ar mērķi sekmīgi turpināt Rīgas pašvaldības pārraudzībā esošos dažādus transporta projektus, jo kopš Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam apstiprināšanas ir precizēti projektējamo ielu un krustojumu novietojumi, kas nesakrīt ar šobrīd spēkā esošām ielu sarkanajām līnijām. Piemēram, Rīgas transporta Ziemeļu koridora 1.posma gadījumā, kad precizēta novietne automaģistrālei no Vidzemes šosejas līdz Gustava Zemgala gatvei. Turklāt Pilsētas attīstības departamentā saņemti vairāk kā 200 fizisko un juridisko personu priekšlikumi par sarkano līniju korekciju viņiem piederošajos zemes gabalos.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1319 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts