Var izteikt priekšlikumus Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem

Līdz 2010.gada 9.augustam var iesniegt rakstiskus priekšlikumus grozījumu izstrādei Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Grozījumu izstrādes gaitā paredzēts precizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā atsevišķu zemesgabalu vai lielāku teritoriju atļauto izmantošanu un apbūves veidošanas pamatnosacījumus, t.sk. maksimālo apbūves stāvu skaitu. Ar grozījumu materiāliem elektroniski var iepazīties www.rdpad.lv/rvc/ un www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu fizisko un juridisko personu iesniegto un atbalstīto priekšlikumu iestrādi Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā un lai nodrošinātu atbilstību starp Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu un spēkā esošo Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 vai sūtīt pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050 līdz 2010.gada 9.augustam. Priekšlikumus var iesniegt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”. Konsultācijas notiek pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, tālrunis 67105816.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Ar šobrīd spēkā esošiem teritorijas plānojumiem var iepazīties www.rdpad.lv/rpap/  un www.rdpad.lv/rvc/ .

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1306 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts