Šodien un rīt, 27.janvārī, turpinās Ziemeļu transporta koridora 2. posma – no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei – sabiedriskā apspriešana. Visi interesenti aicināti aktīvi izteikt savu viedokli par trīs iespējamiem automaģistrāles risinājumiem.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma Ziemeļu transporta koridora 2. posmam sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties:

  • Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 2.stāva vestibilā;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv;
  • Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23 (www.vpvb.gov.lv);
  • Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, Rūpniecības ielā 23.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var sūtīt pa pastu vai iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV–1045, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, kā arī speciāli šim nolūkam izvietotajā pastkastē Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 2.stāva vestibilā. Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv atrodama arī speciāli izveidotā aptaujas anketa par Ziemeļu koridora 2. posma trases variantiem.

Šobrīd Pilsētas attīstības departamentā ir saņemtas 309 atsauksmes par trases 2.posma risinājumiem.

Ziemeļu koridora 2.posma sabiedriskās apspriešanas laikā ir notikušas 3 sanāksmes: iedzīvotāju, arhitektu, inženieru un pielsētplānotāju, kā arī vides un ekonomikas speciālistu sanāksmes. Visu sanāksmju videoieraksti un cita ar sabiedrisko apspriešanu saistītā informācija atrodama Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Mājas lapā www.rdpad.lv ir pieejams arī uzskates materiāls, kas parāda, kurus no nekustamajiem īpašumiem potenciāli varētu skart katrs no projekta variantiem. Iedzīvotāji par konkrētiem jautājumiem un neskaidrību gadījumā attiecībā par savu īpašumu, var zvanīt uz Projektu vadības un attīstības direkciju – 67181423 vai 67105558.

Iedzīvotāji par konkrētiem jautājumiem un neskaidrību gadījumā attiecībā par savu īpašumu,  var zvanīt uz Projektu vadības un attīstības direkciju  – 67181423 vai 67105558.

Papildus informācija par visu Ziemeļu transporta koridora projektu – www.ziemelukoridors.lv.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1176 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts