Paziņojums par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Šā gada 17.decembrī ir pabeigts un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) darba ziņojums automaģistrāles būvniecībai no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (Vairoga iela) – Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posmam.

Sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojums, ko sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, un kas ir izstrādāts pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2006.gada 28.jūlijā pieņemto lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.
Projekta ierosinātājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgā, Amatu ielā 4, tālrunis 67105558.
IVN darba ziņojumu sagatavoja – SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Skolas ielā 10-8, Rīgā, tālrunis 67242411.
IVN darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks no 17.12.2009. līdz 27.01.2010. Ar darba ziņojumu, tā kopsavilkumu un kartogrāfiskajiem materiāliemvar iepazīties:

  • Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 2.stāva vestibilā, darba dienās darba laikā;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv .
  • Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, darba dienās no 8.30 līdz 17.00 (www.vpvb.gov.lv);
  • Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā darba dienās darba laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 07.01.2010. plkst. 18.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

07.01.2010. Sabiedriskās apspriešanas videoieraksts
07.01.2010. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
08.01.2010. Arhitektu, pilsētplānotāju un inženieru sanāksmes videoieraksts
08.01.2010. Arhitektu, pilsētplānotāju un inženieru sanāksmes protokols
15.01.2010. Ekonomikas, finanšu un vides ekspertu sanāksmes videoieraksts
15.01.2010. Ekonomikas, finanšu un vides ekspertu sanāksmes protokols

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par IVN darba ziņojumu līdz 27.01.2010. var iesniegt vai sūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV–1045 (tālr.67321173; fakss: 67321049, vpvb@vpvb.gov.lv ), Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, kā arī speciāli šim nolūkam izvietotajā pastkastē Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 2.stāva vestibilā.

Priekšlikumu anketa
Aptaujas anketa un Elektroniski aizpildāma aptaujas anketa

IVN sabiedriskās apspriešanas pārskata ziņojums
Animētas 2.posma trīs variantu vizualizācijas
Rīgas Ziemeļu transporta koridora pārskata karte
2.posma 1.variants (Garais tunelis) – pārskata karte
2.posma 2.variants (Estakāde/ augstais tilts) – pārskata karte
2.posma 3.variants (Tunelis/ augstais tilts) – pārskata karte
Ziemeļu tilta vizualizācijas (ietver tikai daļu no Ziemeļu koridora 2.posma)
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma 1.varianta skarto ēku pārskata karte
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma 2.varianta skarto ēku pārskata karte
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma 3.varianta skarto ēku pārskata karte
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojums

Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma kopsavilkums
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posms, variantu salīdzinājuma tabulas un fakti

1 Patīk
2700 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts