Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)


Projekta vispārējais mērķis

Pilnveidot pilsētvides plānošanu, izstrādājot un testējot jaunu integrētu plānošanas pieeju un sadarbības modeli degradēto teritoriju reģenerācijā, tādejādi palīdzot pilsētām revitalizēt urbānās telpas un pārveidos tās gudrā, ilgtspējīgā teritorijā ar augstu dzīves un darba vides kvalitāti.

Problēmas apraksts

Līdz 2020. gadam aptuveni 80% eiropiešu dzīvos pilsētu teritorijās. Veidot pievilcīgas, augstas kvalitātes un ilgtspējīgu pilsētu teritoriju un palielināt konkurētspēju, ir kopīgs uzdevums Centrālā Baltijas pilsētās. Pilsētas meklēt arvien jaunas integrētas pieejas, lai pilnībā izmantotu zināšanas, inovāciju kapacitāti un resursus dažādu dalībnieku sabiedrībā. Zemei ap pilsētu pieprasījums ir akūts, un izmaiņas zemes izmantošanā, ir bieži vien pretrunīgi vērtētas. Sadarbības nepieciešamība starp valsts un privāto sektoru, lai veicinātu gudru, pilsētas attīstību, ir pieaugusi. Viena no aktuālākajām problēmām ir pilnvērtīgi neizmantotas pilsētas degradētās teritorijas, kuru attīstībai nepieciešams uzlabot pilsētvides plānošanu, izstrādājot un pārbaudot jaunas integrētas plānošanas un publiskā un privātā sektora sadarbības modeļus, atjaunojot pamestas rūpnieciskas u.c. teritorijas.

Projektā iesaistītās puses

Vadošais partneris: Baltijas Pilsētu Savienība; Vides komisija/Turku pilsētas pašvaldība (Somija).

Partneri:

 • Zinātniskais institūts Nordregio (Zviedrija);
 • Turku Universitāte (Somija);
 • Rīgas pilsētas pašvaldība (Latvija);
 • Tallinas pilsētas pašvaldība (Igaunija);
 • Turku pilsētas pašvaldība (Somija);
 • Norrköping pilsētas pašvaldība (Zviedrija).

Projekta aktivitātes

 • Kopīgas informācijas ievākšana, izpēte (novērtējumi, ģeoloģiski pētījumi, tehniski ekonomiskais pamatojums utt.);
 • Pieredzes apmaiņas semināri, apmācības;
 • Kopīgas darbības sākotnējā ietekmes (ex-ante) novērtējuma un stratēģiskā vides novērtējuma sagatavošana;
 • Degradēto teritoriju atjaunošana un sākotnējais plānojums;
 • Sākotnējās investīcijas;
 • Apgūtās labās prakses izplatīšana un izmantošana.

Projekta rezultāti

 • Izstrādātas vadlīnijas e-grāmatas formātā ar iekļautiem labās prakses piemēriem;
 • Pētījuma atskaite par koprades domāšanas un living lab koncepta pieeju pilsētplānošanā revitalizējot pilsētas teritorijas (ieskaitot labās prakses piemērus);
 • Katra pilsēta pielietojusi integrētu plānošanas pieeju izvēlētajai degradētajai teritorijai (projektā četras teritorijas, katrai pilsētai viena) un sagatavots teritorijas revitalizācijas sākotnējais plāns/skices;
 • Testētas un pielietotas dažādas sadarbības partneru līdzdalības metodes (tradicionālās un IT), lai stiprinātu publisko un privāto partnerību;
 • Izstrādātas četras komandas atskaites (katrai partnera pilsētai viena), lai attēlotu pieredzi, gūtās atziņas un zināšanas projekta gaitā strādājot ar pilota teritorijas revitalizāciju;
 • Noturētas 3 apmācību darba grupas, 3 vebināri un noslēguma pasākums visiem interesentiem;
 • Izstrādātas politikas un prakses rekomendācijas degradēto objektu revitalizācijai vietējam un nacionālam līmenim (t.sk. makro reģionālam līmenim);
 • Izstrādāts izpratnes memorands par degradētiem objektiem dažādu valstu kontekstā;

Izpildes termiņi

2015.gada 1.oktobris līdz 2018.gada 30.septembris.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets ir EUR 2 200 242, 22.
Rīgas pilsētai paredzētais Projekta budžets – EUR 228 902,88, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85% no kopējām Projekta izmaksām jeb EUR 194 567,45.

Kontaktinformācija

Jana Grīnhofa, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes Projektu nodaļas galvenā projektu vadītāja, nodaļas vadītāja vietnieka p.i.
Tālrunis: 67105902
E-pasts: jana.grinhofa@riga.lv
Jānis Andiņš, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes Projektu nodaļas galvenais projektu vadītājs
Tālrunis: 67105899
E-pasts: janis.andins@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī