UNESCO Pasaules mantojuma vietu pārvaldības veicināšana Viļņā, Rīgā un Tallinā

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Kultūra” īsteno sadarbības projektu ar Viļņas vecpilsētas atjaunošanas aģentūru (Lietuva) un Tallinas pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas departamentu (Igaunija).

Projekta mērķis:

Attīstīt starppilsētu sadarbības un datu platformu, atspoguļojot situāciju un progresu UNESCO Pasaules mantojuma teritoriju – pilsētu vēsturisko centru pārvaldībā trīs Baltijas valstu galvaspilsētās: Viļņā, Rīgā un Tallinā.

Projekta sadarbības partneri:

  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments;
  • Viļņas vecpilsētas atjaunošanas aģentūra (Lietuva);
  • Tallinas pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas departaments (Igaunija).

Plānotās  aktivitātes:

  • Ievērojot prioritātes un intereses, par kurām vienojušās projektā iesaistītās puses, tiks organizētas kopīgas tematiskās sanāksmes / semināri visās 3 Baltijas valstu galvaspilsētās – UNESCO Pasaules mantojuma objektos. Atklāšanas pasākuma tikšanās –pieredzes apmaiņa par 25 gadu izaicinājumiem un sasniegumiem Baltijas valstu galvaspilsētu vēsturisko centru pārvaldībā. Diskusija par vēsturisko centru dzīvotspēju un mūsdienu norisēm vēsturisko centru pilsētvidē.
  • Darbnīcas par vēsturiskā centra iedzīvotāju iesaistīšanu attīstības projektos un finansiālā atbalsta piesaisti vēsturisko centru attīstībā, autentiskuma saglabāšanu un mūsdienu attīstību vēsturiskā centra vidē, sadarbības pasākumu nepārtrauktību, datu vākšanas nepieciešamību un uz sabiedrības iesaisti vērstas sadarbības platformas izveidi.
  • Interaktīvas platformas izveide kultūras un pārvaldības informācijas sagatavošanai un izplatīšanai starp projekta partneriem.

Projekta ilgums:

2020. gada jūnijs – 2021. gada maijs.

Projekta finansējums:

Projekta kopējais budžets: EUR 24 538.-

Rīgas pilsētas līdzfinansējums: EUR 1650,-

Kontaktpersona:

Aigars Kušķis

Tālrunis: 67037936

E-pasts: aigars.kuskis@riga.lv

Logo

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts