11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1418 “Par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 11.07.2018. saistošie noteikumi Nr.46 “Eksportostas un tai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv . Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas […]

Lasīt vairāk

11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1422 “Par teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglavas ielu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz lokālplānojuma teritorijā attīstīt biroju un tirdzniecības centra apbūvi, nosakot atbilstošu infrastruktūru. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Kaivas tirdzniecības centrs”. […]

Lasīt vairāk

11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1421 “Par zemesgabala Ēvalda Valtera ielā 44 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz publiska un komerciāla rakstura apbūvi lokālplānojuma teritorijā. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Domisol Estate”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”.  Lēmums   Darba uzdevums Lokālplānojuma robeža  

Lasīt vairāk

11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1420 “Par zemesgabalu Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 4 un Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 2A lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz publiska un komerciāla rakstura apbūvi lokālplānojuma teritorijā. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “KV NAMS”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”.  Lēmums   Darba uzdevums Lokālplānojuma […]

Lasīt vairāk

11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1417 “Par zemesgabala Baldones ielā 7 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz publiskā rakstura apbūves spektra paplašināšanu lokālplānojuma teritorijā saskaņā ar vispārīgajiem teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumiem. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Centrālais tenisa klubs”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA […]

Lasīt vairāk

11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1419 “Par Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 11.07.2018. saistošie noteikumi Nr.47 “Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts