Aldara parkam pieguļošajā teritorijā izveidos veloparku

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā atbalstīja veloparka būvprojekta izstrādi un izbūvi Aldara parkam pieguļošajā teritorijā.

Ievērojot iedzīvotāju vēlmi, parkam piegulošajā teritorijā tiks nodrošinātas skeitparka un veloparka aktivitātes, kas sākotnēji netika paredzētas Aldara parka pārbūves būvprojekta ietvaros. Šobrīd ir nolemts, ka nepieciešams izstrādāt veloparka būvprojektu un nodrošināt tā izbūvi. Ņemot vērā parka ierobežoto teritoriju, veloparku paredzēts izvietot Rīgas 28.vidusskolas lietošanā esošā, bet faktiski šobrīd neizmantotā zemesgabalā. Rīgas 28.vidusskolas vadība ir izteikusi gatavību veicināt šīs teritorijas, kas kādreiz kalpoja par vietu sporta nodarbībām, tālāko attīstību, jo šobrīd drošības apsvērumu dēļ tā netiek izmantota skolas vajadzībām un atrodas degradētā stāvoklī.

„Veloparka izbūve Aldara parkam pieguļošajā teritorijā ir ne tikai būtisks un nepieciešams papildinājums kopējai Aldara parka pārbūves ieceres īstenošanai, bet kļūs par būtisku ieguldījumu sporta infrastruktūras attīstībai Rīgas pilsētas pašvaldībā,” norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors Dzintars Balodis.

Aldara parka pārbūves metu konkurss noritēja 2016.gadā, konkursa augstākās vietas ieguvējs kopš 2017.gada februāra veic parka pārbūves būvprojekta izstrādes darbus.

Būvprojekta risinājumi paredz, ka parks tiks veidots kā mūsdienīgs apkaimes parks ar daudzveidīgām atpūtas iespējām dažādām iedzīvotāju vecuma grupām, vienlaikus saglabājot vēsturisko romantisma gaisotni. Pārbūves ietvaros paredzēta mākslīgo pilsdrupu un kādreizējās ūdenstilpnes funkcionalitātes risinājumu izstrāde, dārznieka mājas un labierīcību izbūve, brīvdabas amfiteātra un vietas vasaras kafejnīcai izbūve. Tāpat tiks nodrošināti labiekārtojuma elementi, vides pieejamības risinājumi (visiem sabiedrības locekļiem, t.sk. iespēju robežās – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar maziem bērniem). Īpaša uzmanība tiks pievērsta apstādījumu veidošanai un nodrošināšanai. Paredzēts risināt arī nožogojuma jautājumu, ņemot vērā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja „Dauderi” nodaļas teritoriju un dzelzceļa sliedes, kā arī visa parka teritorijas norobežošanu tumšajās diennakts stundās.

Aldara parks ir viens no vecākajiem parkiem Rīgā, kas veidots 19.gs. beigās kā alus darītavas „Waldschlößchen” jeb „Meža pils” (mūsdienās – A/S „Aldaris”) īpašnieka savrupmājas dārzs ar dīķi un mākslīgajām pilsdrupām. 20.gs. trīsdesmitajos gados parks tika pārbūvēts un izmantots valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vajadzībām, bet pēc Otrā Pasaules kara parks kļuva par publiski pieejamu teritoriju.

(Vizualizācijai ir tikai informatīvs raksturs.)

1 Patīk
1576 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts