Izsludināta projektu iesniegumu atlase vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas pasākumiem

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izsludinājis projektu iesniegumu atlasi, kuras rezultātā ir plānota izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

Laika posmā no 2017.gada 14.augusta līdz 20.decembrim ir izsludināta Eiropas Savienības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektu iesniegumu atlase.

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir nosūtījis uzaicinājumu projektu iesniegumus iesniegt Rīgas domes Īpašuma departamentam. Atlasē tiks atbalstīti integrētu teritoriālo investīciju projekti, kas atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm paredz uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu.

Specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanai Rīgas pilsētas pašvaldībai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts – 14,2 miljoni euro.

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra rīkojumu Nr.569 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām”, kā arī Finanšu ministrijas un Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada 13.novembrī noslēgto deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi un šo funkciju pilda Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Pilna informācija par uzsākto projektu iesniegumu atlasi ir pieejama vietnes www.rdpad.lv sadaļas „Stratēģija” apakšsadaļā “ITI ieviešana”.
ITIN projekts

0 Patīk
1074 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts