Apstiprināts ikgadējais pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanu

Rīgas dome ir apstiprinājusi 2016.gada pārskatu par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanu, kas palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes.

Īstenojot galvaspilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ir secināts, ka pērn sekmīga virzība ir trīspadsmit rīcības virzienos no deviņpadsmit, piemēram, kvalitatīva un mūsdienīga izglītība, daudzveidīgas sporta iespējas, ērta starptautiskā sasniedzamība, laba vides kvalitāte u.c. Savukārt mazāka virzība konstatēta sekojošos rīcības virzienos: kvalitatīva dzīvesvide un pieejams mājoklis, plaša energoefektivitātes īstenošana, pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana u.c.

Izstrādājot pārskatu, tika apkopota informācija no 29 Rīgas domes iestādēm un struktūrvienībām un ārējiem datu avotiem – Centrālās statistikas pārvalde u.c. Vienlaikus pārskata izstrādē tika piesaistīti pieci nozaru eksperti, kas sniedza vērtējumu par rīcības virzienu izpildi sociālajā, pilsētvides, pārvaldības, ekonomikas un nevalstisko organizāciju jomās.

Nozaru eksperti sniedza vērtējumu par paveikto, kā arī sniedza rekomendācijas turpmākai pašvaldības darba pilnveidošanai. Rīgas uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece Edīte Alksne norāda, ka nepieciešams attīstīt sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām, veidojot kopīgus projektus un citas aktivitātes. Tāpat arī min, ka jāpievērš lielāka vērība veloceļu un velojoslu attīstībai un sakārtošanai Rīgā, lai tās būtu drošas un pārdomātas. Paralēli jādomā arī par velosipēdu novietošanas iespējām, jo tas veicinātu velosipēdu izmantošanu ikdienā. Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes pētniece Sarmīte Barvika norāda, ka vides kvalitātes uzlabošanai ilgtermiņā jāīsteno ilgtspējīgi ārvalstu praksē adaptēti pilsētvides attīstības un pielāgošanas risinājumi, kuri mazinātu (mīkstinātu) pilsētas piesārņojuma radītās problēmas, veicinātu zaļās masas pieaugumu pilsētā un veselīgus paradumus iedzīvotājiem. Sabiedrības attieksme pret pārtikas patērēšanu un atkritumu radīšanu ir viens no priekšnoteikumiem ilgtspējīgas dzīves vides veidošanai.

Pilnais pārskata teksts ir pieejams vietnes www.sus.lv sadaļā „Stratēģija”, kur vienlaikus atrodama arī ilgtermiņa attīstības stratēģija un attīstības programma, kuras izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

0 Patīk
2659 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts