Atskats uz iedzīvotāju, NVO pārstāvju un speciālistu sanāksmi par Aldara parka rekonstrukcijas projekta ieceri

Trešdien, 2015.gada 9.septembrī, AS „Aldaris” Alus muzeja telpās notika Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizēta Aldara parka attīstības plānošanas koprades sanāksme. Sanāksmes mērķis bija iepazīstināt Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājus ar Aldara parka revitalizācijas un attīstības ieceri, kā arī apspriest vietējo iedzīvotāju un plašākas sabiedrības vajadzības parka attīstības kontekstā. Sanāksmē pulcējās vairāk kā 35 apkaimes iedzīvotāji, eksperti, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti pasākuma pirmajā daļā informēja par Aldara parka rekonstrukcijas projekta attīstības scenāriju, kā arī par AS „Aldaris” plāniem daļu rūpnīcas teritorijas pārveidot par sabiedriski pieejamu publisko ārtelpu.

Sanāksmes otrajā daļā dalībnieki līdzdarbojās diskusiju darba grupu ietvaros. Diskusijas mērķis bija apspriest un izvērtēt vietējo iedzīvotāju vajadzības. Izmantojot koprades pieeju ideju veidošanā, dalībnieki nāca klajā ar ieteikumiem parka revitalizācijai, jaunu funkciju veidošanai un kultūrvēsturiskā veidola saglabāšanai. Diskusijas ietvaros katra darba grupa pārrunāja jautājumus piecos tematiskos virzienos: parka labiekārtojums, sasniedzamība un drošība, aktīvā atpūta, sasaiste ar vietējās nozīmes objektiem un vietējo iedzīvotāju iesaiste.

Diskusijas dalībnieki sniedza vairākus būtiskus ierosinājumus, piemēram, skatu torņa platformas izveide mākslīgajās pilsdrupās, tematiskas aktīvās atpūtas zonas izveidošana parka augstākajā vietā, parka teritorijas slēgšana nakts stundās, bumbu patvertnes izmantošana parka nākotnes funkciju attīstīšanai un iedzīvotāju iesaistei u.c. Tāpat dalībnieki atbalstīja esošo betona nožogojumu nojaukšanu un sliežu ceļa norobežošanu, lai mazinātu akustisko piesārņojumu. Lielākās diskusijas izraisīja jautājums par kādreizējā parka baseina rekonstrukciju, pārveidojot to par strūklaku vai arī ierīkojot skeitparku. Dalībnieku viedokļi dalījās ņemot vērā to, ka daļa iedzīvotāju redz parku kā romantisku, ainavisku, vēsturisku un galvenokārt orientētu uz kluso atpūtu, savukārt otra daļa atbalsta plašāku aktīvās atpūtas funkcijas izmantošanu Aldara parkā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izsaka pateicību iedzīvotājiem un ekspertiem par aktīvu līdzdalību Aldara parka rekonstrukcijas projekta ieceres īstenošanā. Tāpat diskusijas dalībnieku ierosinātie priekšlikumi tiks izvērtēti un ņemti vērā Aldara parka metu konkursa nolikuma izstrādē.

Vienlaikus Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments atgādina, ka septembrī turpināsies iedzīvotāju un ekspertu sanāksmes arī par citiem Rīgas publiskās ārtelpas objektiem. 2015.gada 16.septembrī norisināsies diskusija par Mūkusalas ielas krasta promenādes rekonstrukciju, kam 2015.gada 23.septembrī sekos diskusija par Rīgas centra parku (Esplanāde, Viesturdārzs, Kronvalda parks) un 2015.gada 30.septembrī diskusija par Centrāltirgus rekonstrukcijas projektu iecerēm.

1 Patīk
3431 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts