Par ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai Rīgā, Rencēnu ielā 16

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu – nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „BioEnerģija” ierosinātajai darbībai – katlu mājas būvniecībai Rīgā, Rencēnu ielā 16 (kadastra Nr.0100 121 1027).

0 Patīk
3062 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts