Būvniecības un rekonstrukcijas moratorija noteikšana dzīvojamo mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu teritorijās

Rīgas dome 2006.gada 1.augustā pieņēma lēmumu par būvniecības un rekonstrukcijas moratorija noteikšanu dzīvojamo mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu teritorijās

Rīgas dome ir nolēmusi:

 1. Noteikt būvniecības un rekonstrukcijas moratoriju dzīvojamo mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu teritorijās līdz attiecīgās teritorijas detālplānojuma apstiprināšanai Rīgas domē saskaņā ar pagalmu un publisko apstādījumu teritoriju karti un kvartālu shēmām.
 2. Noteikt, ka būvniecības un rekonstrukcijas moratorijs neattiecas uz gadījumiem, ja:
  1. skolu, bērnudārzu un Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekciju ēkām piesaistītajos zemes gabalos tiek veikta minēto objektu rekonstrukcija (arī paplašināšana), nemainot to pamatfunkciju;
  2. nepieciešama pilsētas infrastruktūras objektu izvietošana;
  3. dzīvojamās apbūves teritorijās tiek veikta savrupmāju un dvīņu māju būvniecība vai rekonstrukcija;
  4. līdz šī lēmuma pieņemšanai ir izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums, akceptēts būvprojekts vai izsniegta būvatļauja (nosacījums spēkā līdz šo dokumentu termiņa beigām).
 3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma izstrādi nodrošina un finansē būvniecības vai rekonstrukcijas ierosinātājs.
 4. Noteikt, ka dzīvojamo mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu teritorijās Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošie zemes gabali paturami Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā pašvaldības funkciju (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, kā arī parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana) realizācijai.

Rīgas domes lēmums (.pdf)

Pagalmu un publisko apstādījumu teritoriju karte (.jpg)

Kvartālu shēma (.jpg)

Shēma 1 (.jpg)

Shēma 2 (.jpg)

Shēma 3 (.jpg)

Shēma 4 (.jpg)

Shēma 5 (.jpg)

Shēma 6 (.jpg)

Shēma 7 (.jpg)

Shēma 8 (.jpg)

Shēma 9 (.jpg)

Shēma 10 (.jpg)

Shēma 11 (.jpg)

Shēma 12 (.jpg)

Shēma 13 (.jpg)

Shēma 14 (.jpg)

0 Patīk
1413 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts