Informācija par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kundziņsalā un tai piegulošās teritorijās

Rīgas dome 09.06.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2631 „Par Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam groizījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai nodrošinātu Rīgas Brīvostas ieceri attīstīt uzņēmējdarbību Kundziņsalā, tajā mainot teritorijas atļauto izmantošanu, precizējot jaunus transporta infrastruktūras savienojumus un nosakot ostas pievedceļu kategorijas (šķērsprofilus), kā arī sabalansējot Rīgas Brīvostas un pieguļošo dzīvojamo rajonu attīstību.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas Brīvostas pārvalde, lokālplānojuma izstrādātājs tiks noteikts iepirkuma procedūras rezultātā.

1 Patīk
3159 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts