Izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma skiču projekts

Šī gada septembrī ir apstiprināts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma jeb Brīvības ielas dubliera skiču projekts. Izstrādātais skiču projekts paredz veidot jaunu, ap 9,1 kilometrus garu automaģistrāli, kas austrumos sākas pie esošā Jaunciema gatves pieslēguma Brīvības gatvei pie Rīgas pilsētas robežas un rietumos noslēdzas pie Gustava Zemgala gatves, kur sākas Ziemeļu transporta koridora 2.posms.

Paveiktie darbi finansēti Eiropas Savienības projekta „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas iekļaušana TEN-T ceļu tīklā” ietvaros.

Brīvības ielas dubliera skiču projekts paredz no Rīgas pilsētas robežas līdz punktam netālu no Ķīšezera veidot divu brauktuvju ceļu ar divām joslām katrā virzienā, savukārt no Jaunciema gatves pie Ķīšezera līdz Gustava Zemgala gatvei – divas brauktuves ar trim joslām katrā virzienā, kā arī projektā paredzēts veidot 5 daudzlīmeņu satiksmes mezglus – ar Gustava Zemgala gatvi, Viskaļu ielu, Mārkalnes ielu, Jaunciema gatvi un Brīvības gatvi.

Ziemeļu transporta koridors tiek projektēts četros posmos. Aptuvenais kopējais ceļa garums ir 27-30 km. Ziemeļu koridors iekļaujas valsts galveno autoceļu sistēmā, radot ērtus pieslēgumus esošajiem autoceļiem – Rietumos tas pieslēgsies Rīgas – Jūrmalas – Ventspils autoceļam pie Priedaines un Rīgas apvedceļam pie Babītes, bet austrumos – pie Vidzemes šosejas Berģos. Ziemeļu koridors tiks integrēts Rīgas ielu struktūrā ar lielāku skaitu daudzlīmeņu krustojumu. Autoceļš šķērsos arī ap 0,4 km plato Daugavu. Ziemeļu transporta koridora izbūves mērķis ir atslogot Rīgas centru no autotransporta, tādejādi uzlabojot vides kvalitāti tajā, kā arī Ziemeļu koridors ļaus ērti piekļūt visai Rīgas ostas teritorijai abos Daugavas krastos.

Ziemeļu transporta koridora 1.posma skiču projekta izstrāde tika uzsākta 2007.gada 20.martā. Laika posmā no 2007.gada 16.novembra līdz 27.decembrim notika projekta ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana, uz kuras rezultātiem balstoties Rīgas dome 2009. gada 13. janvārī pieņēma lēmumu par „Automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Gustava Zemgala gatvei (Brīvības ielas dubliera) būvniecību”.

Detalizēta informācija par Rīgas Ziemeļu transporta koridora projektu ir pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības un attīstības direkcijā, kā arī mājas lapās www.rdpad.lv un www.ziemelukoridors.lv .

Marija Ābeltiņa,
RD Pilsētas attīstības departamenta
sabiedrisko attiecību vadītāja

0 Patīk
2587 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts