Šodien tika paziņoti septiņi Rīgas domes un Swedbank kopīgi rīkotās grantu programmas „Atspēriens” 2016.gada rudens konkursa uzvarētāji, kuriem piešķirts finansējums kopumā 81 342 eiro apmērā biznesa ideju īstenošanai un attīstībai. Kopumā kopš 2009.gada Rīgas domes un Swedbank grantu programmā „ATSPĒRIENS” atbalstītas 139 uzņēmējdarbības idejas, piešķirot kopējo līdzfinansējumu vairāk nekā 1 150 000 eiro apmērā.  „Šodien mēs […]

Lasīt vairāk

Pirmdien, 28.novembrī plkst. 11.00 Rātsnama 5.stāvā Rīgas domē, sadarbībā ar Swedbank Latvia un piedaloties Altum, paziņosim 2016.gada rudens konkursa rezultātus. Aicinām Jūs uz Rīgas domes un Swedbank grantu programmas “Atspēriens” šī gada rudens konkursa uzvarētāju paziņošanas ceremoniju 28.novembrī plkst. 11.00 Rīgas domes 5.stāva foajē (Rātslaukums 1). Tajā tiks paziņots, kuras no 74 konkursā pieteiktajām biznesa idejām saņems finansiālu atbalstu līdz […]

Lasīt vairāk

Līdz š.g. 1.decembrim turpinās sabiedrības iepazīstināšana ar 11 tematisko plānojumu projektiem, kas būs par pamatu jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam risinājumiem. Iedzīvotāji aicināti ar tiem iepazīties, apmeklējot izstādi, kas izvietota Rīgas domes ēkā (Rātslaukumā 1) 1.stāvā, vai elektroniski www.rdpad.lv Tematisko plānojumu ietvaros tiek risināti teritorijas plānošanas jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību. Jaunā […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir uzsākusi sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Havi Logstics” paredzētajai darbībai – atkritumu plūsmas uzņēmuma iekšienē sakārtošana (atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana un presēšana), optimizēšana, maksimālai nodošanai otrreizējai pārstrādei Rīgā, Augusta Deglava ielā 161.

Lasīt vairāk

Izstrādātāji: SIVN: SIA “Eiroprojekts”, Līga Blanka, liga@eiroprojekts.lv, Elizabetes iela 2-413, Rīga LV 1010, tālrunis 29262049. Lokālplānojums: SIA „METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302. Pasūtītājs: AS “Sužu pussala”, Jaunciema gatve 79A, Rīga, LV-1024, tālrunis: 29155359, e-pasts: birojs@suzupussala.lv Publiskā apspriešana norisinās no 17.11.2016. līdz 27.12.2016. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 08.12.2016.plkst.17:00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas telpās, Rūpniecības iela 21. Ar […]

Lasīt vairāk

Turpinot pasākumu ciklu par Rīgas vēsturiskā centra (turpmāk- RVC) publiskās ārtelpas kvalitāti un tās attīstības perspektīvām,  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk- Departaments) aicina piedalīties RVC iedzīvotājus un citus publiskās ārtelpas lietotājus otrajā diskusijā. Tā notiks piektdien, 2016.gada  11. novembrī, plkst. 8:45-13:00 Rīgas domes 508.telpā (Rātslaukumā 1), un būs veltīta publiskās ārtelpas attīstības mērķiem. Lai […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir uzsākusi sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „MERKS” paredzētajai darbībai – biroju ēku kompleksa ar autostāvvietām 779 automašīnām būvniecība Rīgā, Krasta iela 99A (kad. Nr.0100 072 2017).

Lasīt vairāk

Informējam, ka Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir uzsākusi sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Līgatnes papīrs” paredzētajai darbībai – būvgružu pārbēršanas un šķirošanas laukuma izveide Rīgā, Krustabaznīcas ielā 16.

Lasīt vairāk

2016.gada 24.novembrī plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti zemesgabala Buļļu ielā 9 (kadastra Nr.01000660003) lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītājs SIA “Dziedniecība”, Lokāplānojuma izstrādātājs SIA „Metrum”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 15.09.2016. līdz 13.10.2016., ar tās materiāliem varēja […]

Lasīt vairāk

No 2016.gada 7.novembra līdz 6.decembrim notiek publiskā apspriešana lokālplānojuma redakcijas grozījumiem teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi. Lokālplānojuma grozījumi tiek veikti, lai izstrādātu risinājumus optimālai teritorijas attīstībai, mainot teritorijas atļauto izmantošanu no jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju, dzīvojamās apbūves un savrupmāju apbūves teritorijas uz – jaukta centra […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts