Aicinām uz Rīgas domes un Swedbank grantu programmas “Atspēriens” šī gada rudens konkursa uzvarētāju paziņošanas ceremoniju 25.novembrī plkst. 11.00 Rīgas domes 5.stāva foajē (Rātslaukums 1). Tajā tiks paziņoti jau četrpadsmitā konkursa laureāti – tie, kuru idejas saņems finansiālu atbalstu līdz pat 15 000 eiro apmērā uzņēmējdarbības attīstībai. Kopējais grantu programmas “Atspēriens” finansējums rudens konkursam sasniedz […]

Lasīt vairāk

Iniciatīva “Atbalsti mazo biznesu!” aizsākās 2012.gadā un tās laikā katru gadu tiek organizēta Mazā biznesa diena.  Šajā dienā ikviens mikro vai mazā biznesa pārstāvis ir aicināts sagatavot īpašus piedāvājumus patērētājiem un klientiem, izmantojot iniciatīvas resursus interneta vietnē www.mazabiznesadiena.lv, kas ļaus ikvienam iepazīt Latvijas mazā biznesa piedāvājumu. Lai stiprinātu uzņēmējdarbības garu, darbavietas un veicinātu mazo uzņēmumu attīstību, […]

Lasīt vairāk

Ierosinātājs ir akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli” Paredzētā darbība ir Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” Darbība skar 23 pašvaldību teritorijas Vidzemē. Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 2012. gada 8. oktobrī. Ar ziņojumu var iepazīties visās skartajās pašvaldībās un internetā: http://www.let.lv/projekts/tresais-latvijas-igaunijas-parvades-tikla-starpsavienojums/ no š.g. 13. novembra līdz 20. decembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību […]

Lasīt vairāk

Līdz 18.decembrim ikviens iedzīvotājs aicināts Rātsnama 5.stāva vestibilā  apmeklēt izstādi „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”, kurā var iepazīties ar 104 zīmējumiem,  iesniegtajām esejām un bērnu priekšlikumiem Rīgas apkaimju attīstībai, kā arī nobalsot par labāko zīmējumu, eseju un priekšlikumu apkaimju attīstībai. Izstādi var apmeklēt darba laikā – no plkst.8.15 līdz plkst.17. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta […]

Lasīt vairāk

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687 Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga. […]

Lasīt vairāk

2015.gada 3.novembrī, Rīgas dome (RD) ir apstiprinājusi ikgadējo pārskatu par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Stratēģija) un Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam (Programma) ieviešanu.  Šis ir pirmais pārskats, kas sagatavots atbilstoši jaunā plānošanas perioda attīstības plānošanas dokumentu – Stratēģijas un Programmas – struktūrai, savukārt kopumā astotais Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) ietvaros sagatavotais pārskats, kas palīdz […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pateicas visiem bērniem un viņu pedagogiem par dalību zīmējumu un eseju konkursā „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”, kas norisinājās no š.g. 8.septembra līdz 6.oktobrim un tika organizēts kā viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros. Konkursam tika iesniegti darbi no 33 Rīgas izglītības iestādēm. Kopumā saņemti […]

Lasīt vairāk

Lai kopīgi plānotu piekrastes attīstību ilgtermiņā, ar 2015.gada 16. oktobri ir uzsākta  publiskā apspriešana Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei  1.redakcijai ( turpmāk tekstā –  Tematiskais plānojums ).  Tematiskais plānojums ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments līdz 2030.gadam. Tas tiek izstrādāts, lai īstenotu Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011. – 2017.g. noteiktos piekrastes attīstības politikas mērķus […]

Lasīt vairāk

Kompānija SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Reģ Nr.40003511867 ir paredzējusi sākt naftas un naftas ķīmijas produktu termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001), Rīgas Brīvostas teritorijā. Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 18.martā pieņēma lēmumu Nr.65 „par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 2015.gada oktobrī SIA „Vidrūpe” sagatavoja ziņojumu „Ietekmes uz vidi […]

Lasīt vairāk

Lai stiprinātu uzņēmējdarbības garu, darbavietas un veicinātu mazo uzņēmumu attīstību, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments arī šogad piedalās iniciatīvā ”Atbalsti mazo biznesu”. Iniciatīvas “Atbalsti mazo biznesu!”, kas aizsākās 2012.gadā, ietvaros tiek organizēta Mazā biznesa diena, kas šogad norisināsies 20.novembrī, piektdienā.  Šajā dienā ikviens mikro vai mazā biznesa pārstāvis ir aicināts sagatavot īpašus piedāvājumus patērētājiem un […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts