Pārvietojot vairāk nekā 900 000 kubikmetru atkritumu un, izveidojot 35 metrus augstu kalnu, šoruden ir pabeigti 2014.gada oktobrī sāktie būvdarbi bijušās izgāztuves sakārtošanai Augusta Deglava ielā. Kopā ar projekta apkārtnes uzlabošanu, iedzīvotāji ieguvuši vairāk nekā 20 hektāru plašu labiekārtotu teritoriju. Kalns ir pārklāts ar nosedzošu pretfiltrācijas māla slāni 50 cm biezumā un auglīgas grunts slāni […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja trešdien nolēma piešķirt 285 000 eiro no infrastruktūras fonda Skanstes apkaimes atdzīvināšanas projekta izstrādei. Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtu paredzēts īstenot, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu. Projektā iecerēts veikt vairāku ielu – Lapeņu, J.Dikmaņa, J.Daliņa, J.Krūmiņa – izbūvi, kā arī kanāla un dīķa izveidošanu lietus ūdens novadīšanai un uzkrāšanai. Šādai Skanstes teritorijas attīstības […]

Lasīt vairāk

Vakar, 8.decembrī Rīgas domē paziņoti labāko zīmējumu un eseju autori, kuri piedalījās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētajā zīmējumu un eseju konkursā „Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Konkurss norisinājās no š.g. 8.septembra līdz 6.oktobrim un tā laikā  skolēni tika aicināti zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu – nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „AKM BALTIA” un SIA „AKM BALTIJA” ierosinātajai darbībai – metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izveidei Rīgā, nekustamā īpašuma Krustpils ielā 6 (kadastra numurs 0100 121 0341) teritorijā.

Lasīt vairāk

Šī gada 26.novembrī  ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” (turpmāk – grozījumi). Ar grozījumiem tiek mainīti un papildināti pakalpojumu cenas aprēķināšanas nosacījumi, noteikta maksa par virszemes topogrāfiskās informācijas aktualizāciju topogrāfiskā plāna derīguma termiņa laikā, noteikta kārtība, kādā reģistrējamas izmaiņas apakšzemes komunikācijās, ja neatbilstības […]

Lasīt vairāk

 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC) un Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT1 aicina apmeklēt Rīgas pilsētas stendu izstādē „Tech industry”. Rīgas stendā trīs dienu garumā interesentiem tiks sniegta informācija par pašvaldībā pieejamajiem pakalpojumiem un attīstības perspektīvām, piedāvātajiem atbalsta instrumentiem uzņēmējiem, teritorijas plānojumu, kā arī pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju saimnieciskās […]

Lasīt vairāk

Šodien paziņoti deviņi Rīgas domes un Swedbank kopīgi rīkotās grantu programmas „Atspēriens” 2015.gada otrā konkursa uzvarētāji, kuriem piešķirts finansējums kopumā 98 267,70 eiro apmērā biznesa ideju īstenošanai un attīstībai. Šī gada laureātu vidū pārstāvētas zināšanu ietilpīgas uzņēmējdarbības idejas informācijas tehnoloģiju, elektroierīču, apģērbu ražošanas un tūrisma nozares jomā. „Četrpadsmitā grantu programmas „Atspēriens” konkursā saņemtie pieteikumi, kā arī […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu – nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” ierosinātajai darbībai – Biķernieku kompleksās sporta bāzes trases posma būvniecībai nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 0100 092 2135 un nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 01001220320.

Lasīt vairāk

No šī gada 9.novembra mērnieki var iesniegt Rīgas pilsētā izstrādātos topogrāfiskos plānus pārbaudei un reģistrācijai, izmatojot e-pakalpojumu Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē, kas pieejams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā Ģeotelpiskā informācija. Jaunais e-pakalpojums ir izstrādāts, lai atvieglotu un paātrinātu topogrāfisko plānu pārbaudes un reģistrācijas procesu. Portālā www.eriga.lv klienti var sekot līdzi […]

Lasīt vairāk

Mazā biznesa diena š.g. 20.novembrī apvienoja 5045 uzņēmumu interneta vietnē www.mazabiznesadiena.lv, kas parādīja sabiedrībai savu veikumu. Tuvojoties gadu mijai šiem uzņēmumiem atvērta platforma bizness biznesam ”OPEN”, kur uzņēmumiem parādīt savu piedāvājumu arī biznesa videi. Šogad interneta vietnē www.mazābiznesadiena.lv pulcēja jau turpat desmito daļu no visiem strādājošajiem mikro un mazajiem uzņēmumiem valstī – 5045 uzņēmumus, kuri […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts