Par ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai – Biķernieku kompleksās sporta bāzes trases posma būvniecībai

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu – nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” ierosinātajai darbībai – Biķernieku kompleksās sporta bāzes trases posma būvniecībai nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 0100 092 2135 un nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 01001220320.

0 Patīk
1677 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts